گرمایش-بخار

:: زیارت امام رضا(ع) :: امام رضا(ع)

سایت افغانستان

افغانستان

::

خط مستقیم :

051-38472536

دیگ بخار دیگ آبگرم دیگ روغن داغ

تجهیزات استخر

انتقال حرارت در توليد و توزيع بخار

 عنوان مقاله : انتقال حرارت در توليد و توزيع بخار

 دسته بندی :مقالات مهندسی بخار
خلاصه مقاله :

در سيستم هاي گرمايشي بخار ، هدف نهائي از توليد و توزيع بخار ، انتقال حرارت به سطوح مربوطه است.

بمنظور محاسبه ميزان بخار ، فشار بخار و انرژي لازم جهت فرآيند مورد نياز بوده و بدنبال آن اندازه ديگ بخار و سيستم توزيع بخار نيز تعيين مي گردد.

*روش هاي انتقال حرارت:

-هدايت:

انتقال حرارت در اثر گراديان دماي بين دو جسم جامد يا سيال ساكن ، بر اثر هدايت رخ مي دهد. مولكول هاي با انرژي بيشتر ، انرژي خود را به مولكول هاي مجاور با انرژي كمتر انتقال مي دهند...

-همرفت:

انتقال انرژي حرارتي بين يك سطح وسيال در حال حركت با دماهاي مختلف به همرفت معروف است. همرفت مي تواند بصورت طبيعي يا اجباري انجام پذيرد...

 

-تشعشع:

انتقال حرارت ناشي از انتشار انرژي از سطوح ، بشكل امواج الكترومغناطيس به تشعشع معروف است.

 

-معادله عمومي انتقال حرارت

ضريب انتقال حرارت عمومي (u)

اين ضريب در برگيرنده همزمان ضرايب همرفت و هدايت بين دو سيال است كه با يك ديواره از هم جداشده اند...

-اختلاف دما(AT):

در فرايندهاي انتقال حرارت ، اختلاف دماي سيال گرم وسرد نسبت به مكان و زمان متفاوت است و بنابراين از اختلاف دماي متوسط جهت محاسبات استفاده مي شود....

-موانع انتقال حرارت

علاوه بر جداره فلزي بين دو سيال ، موانع ديگري مانند لايه هاي هوا ، كندانس ورسوب و...وجود دارند.

همچنين در طرف ديگر جداره ناقل حرارت (قسمت فرايند) نيز ممكن است لايه هائي از رسوب مواد ونيز لايه ساكن چسبيده به جدار موجود باشد...

 

منبع مقاله : سایت اسپیراکس سارکو آمریکا
نویسنده :مشهد بویلر
         
برای آگاهی از متن کامل این مقاله یکی از روش های ذیل را انتخاب نمایید:
 
مشاهده مطلب در قالب فایل پی دی اف (pdf)-حجم 931کیلو
     

مشاهده مطلب در قالب تصویر (jpg)

 توجه:

متاسفانه به دلیل کپی برداری های بسیار زیاد و بدون ذکر منبع ، مقالات این سایت در قالب تصویری و پی دی اف ارائه می گردد.

google plus mboiler linkedin mboiler facebook mboiler