گرمایش-بخار

:: زیارت امام رضا(ع) :: امام رضا(ع)

سایت افغانستان

افغانستان

::

خط مستقیم :

051-38472536

دیگ بخار دیگ آبگرم دیگ روغن داغ

تجهیزات استخر

بررسی كيفيت بخار -بخش اول

بررسی كيفيت بخار

 
بخش اول :
 
بخاري كه در اختيار تجهيزات مصرف كننده قرار مي گيرد، بايد داراي شرايط و ويژگي هائي خاص باشد:

- به مقدار كافي و درست تامين شود.

- در درجه حرارت و فشار مناسب باشد.

- فاقد هوا و گازهاي غير قابل كندانس باشد.

- تميز و پاكيزه باشد.

- حتي المقدور خشك باشد.

 

- مقدار صحيح بخار

 جريان كامل بخار جهت هر مبدل يا فرآيند حرارتي بايد بطور كامل و در مقدار مناسب تامين شود تا حرارت كافي انتقال داده شود.

جريان بخار بيش از اندازه، احتمالا موجب جوشش و يا صدمه به توليد شده و جريان بخار كم نيز از كيفيت آن خواهد كاست. بدين منظور، دبي بخار بايد بطور صحيح محاسبه شده و لوله ها بدرستي اندازه گذاري شوند.

 

- فشار ودماي مناسب بخار

 بخار بايد در دما و فشار صحيح به مصرف كننده ها رسانده شود. بدين منظور نيز اندازه گذاري صحيح لوله ها و شيرآلات ضروري است. نكته مهم اين است كه با وجود ارتباط مستقيم فشار و دما در بخار اشباع، حتي در صورت قرائت مقدار صحيح فشار، ممكن است دماي مورد نظر بعلت وجود هوا و يا گازهاي غيرقابل تقطير تامين نگردد.
 

-هوا و گازهاي غير قابل تقطير

 درهنگام راه اندازي سيستم ؛ لوله ها و تجهيزات پر از هوا هستند. حتي در صورتي كه قبل از خاموشي سيستم، كل مجموعه پر از بخار باشد بعلت سرد شدن لوله ها وتشكيل كندانس، خلاء نسبي ايجاد شده و هوا بداخل لوله ها وارد خواهد شد.
 
ورود بخار به داخل سيستم، هوا را به طرف نقاط تخليه و يا دورترين نقطه نسبت به ورودي خواهد راند و بنابراين تله هاي بخار مورد استفاده در نقاط تخليه بايد قابليت تخليه هواي مناسب را داشته باشند و در انتهاي مسيرهاي بخار نيز از شير اتوماتيك هواگير استفاده گردد.
 

درعين حال، در صورت وجود توربولانس، مخلوطي از بخار و هوا به سمت سطوح انتقال حرارت حركت مي نمايند.

با كندانس شدن بخار، لايه اي از هوا در پشت سطوح باقي مانده كه بعنوان مانعي در برابر انتقال حرارت عمل مي نمايد.

 
 شكل1 ، 4 ، 2: تجهيزات فرآيندي بخار با نصب شير هواگير وصافي

-مخلوط بخار وهوا

 وجود هوا در بخار موجب كاهش درجه حرارت مي گردد. فشار كلي مخلوطي از گازها، برابر با فشار جزئي تك تك گازهاي تشكيل دهنده مخلوط مي باشد. اين اصل به قانون دالتون معروف است:
 
 معادله 1 ، 4 ، 2
 

توجه: معادله فوق، معادله ترموديناميكي بوده وبا bar a نشان داده مي شود.

 مثال 1 ، 4 ، 2:
 مخلوطي از بخار و هوا با فشار 4 bara و نسبت حجمي 3/4 بخار و 4/1 هوا را در نظر بگيريد و دماي مخلوط را محاسبه نمائيد:
 
 بنابراين در واقع بخار داراي فشار موثر 3 bara مي باشد و به جاي دماي اشباع 0 c 144 در فشار 4 bara داراي دماي0 c 134 خواهد بود.
 

اين پديده نه تنها در مبدل هاي حرارتي حائز اهميت است (محلي كه آهنگ  انتقال حرارت با اختلاف دما افزايش مي يابد) بلكه در فرآيندهاي صنعتي كه به حداقل دماي لازم جهت تغيير شيميايي يا فيزيكي در فرآيند نياز است نيز مهم مي باشد.

بطور مثال بمنظور از بين بردن باكتري ها در تجهيزات استرليزه كننده، حداقل دماي خاصي مورد نياز است.

 

- منابع ديگر نفوذ هوا بداخل سيستم بخار و كندانس

 آب تغذيه ورودي ديگ مي تواند حاوي مقاديري از هواي محلول باشد. آب تغذيه و كندانس وقتي در تماس با اتمسفر قرار گيرند بسرعت اكسيژن، نيتروژن و دي اكسيدكربن را جذب مي نمايند.

كه اجزا اصلي هوا هستند وقتي آب در داخل بويلر شروع به گرم شدن مي كند، هوا به همراه بخار آزاد وارد سيستم توزيع بخار مي گردد.

هواي اتمسفريك داراي حجم 78% نيتروژن، 21% اكسيژن و 0.03% دي اكسيدكربن مي باشد. با اين حال، قابليت انحلال اكسيژن حدود دو برابر نيتروژن بوده و نيز دي اكسيد كربن انحلال بيشتر از  30 برابر اكسيژن را دارا است.

 اين بدان معني است كه هواي محلول  در آب تغذيه ديگ بخار شامل مقادير زيادتري از اكسيژن و دماي تانك تغذيه معمولا در دماي بالاتر از 0 c 80 نگاه داشته مي شود و بنابراين درصدي از اكسيژن و دي اكسيد كربن جدا شده و به اتمسفر برمي گردد، چرا كه قابليت انحلال گازهاي نامحلول با افزايش دما كاهش مي يابد.
 

غلظت گازهاي نامحلول در آب را مي توان با استفاده از قانون هنري تعيين نمود اين قانون بيان مي نمايد كه جرم گازهاي قابل انحلال در حجم مشخصي از مايع ، ارتباط مستقيم به فشار جزئي گاز دارد.

(البته در صورتي كه دما ثابت بوده و واكنش شيميائي بين مايع و گاز رخ ندهد).

 
 
مشاهده مطلب در قالب فایل پی دی اف (pdf)

google plus mboiler linkedin mboiler facebook mboiler