گرمایش-بخار

:: زیارت امام رضا(ع) :: امام رضا(ع)

سایت افغانستان

افغانستان

::

خط مستقیم :

051-38472536

دیگ بخار دیگ آبگرم دیگ روغن داغ

تجهیزات استخر

بررسی کندانس (چگالش) در خطوط انتقال دیگ بخار

  بررسی کندانس (چگالش) در خطوط انتقال دیگ بخار

-كندانس لايه اي بخار :

با انتقال حرارت و از دست دادن انرژي بخار، كندانس در خطوط بخار شروع به تشكيل شدن نموده و بصورت قطرات آب در سطوح انتقال حرارت در مي آيد.

بعد از مدتي، قطرات به هم پيوسته و لايه يكنواختي از آب كندانس تشكيل مي شود. اين لايه ممكن است مقاومتي بيشتر از 150 برابر نسبت به سطوح آهني و 600 برابر سطوح مسي داشته باشد.

-كندانس قطره اي بخار :

اگر قطرات آب به سرعت به هم پيوسته نشده و لايه كندانس تشكيل نگردد، كندانس قطره اي شكل خواهد گرفت. انتقال حرارت در اين حالت بيشتر از كندانس لايه اي است و ضريب انتقال حرارت ممكن است تا ده برابر افزايش پيدا نمايد.

مقاومت كندانس قطره اي در برابر ديگر عوامل مقاوم در برابر انتقال حرارت ناچيز مي باشد، ولي در عمل ايجاد شرايط مناسب جهت تشكيل اين نوع كندانس مشكل است.

در صورت پوشاندن سطوح با موادي مانند سيليكول، PTFE ، موم هاي خاص و اسيدهاي چرب، مي توان كندانس قطره اي را تا فاصله زماني محدودي حاصل نمود، ولي با گذشت زمان بازده اين مواد تحت تاثير عوامل فرايند مثل رسوب و اكسيد شدن و...كاهش يافته و كندانس لايه اي مجددا تشكيل مي شود.

از آنجا كه هوا عايق مناسبي مي باشد، مقاومت بسيار بيشتري در برابر انتقال حرارت ايجاد مي كند. مقاومت حرارتي هوا ممكن است بين 1500 تا3000  بار بيشتر از فولاد و 8000 تا 16000  بار بيشتر از مقاومت حرارتي مس باشد.

 اين بدان معني است كه يك لايه هوا با ضخامت 0.025mm  داراي مقاومت حرارتي لايه مسي با ضخامت 400mm  است. شكل 4 ، 5 ، 2 نشان دهنده تاثير لايه هاي مختلف موجود در سطوح بر ميزان انتقال حرارت است.

اين موانع انتقال حرارت نه تنها ضخامت كلي لايه هدايتي را افزايش مي دهند، بلكه ضريب هدايت كلي را نيز خواهند كاست. افزايش مقاومت به معني افزايش اختلاف دما بوده و يعني از بخار با دماي بيشتري بايد استفاده نمود.

 

وجود لايه هاي هوا و آب در اكثر مبدل هاي حرارتي به چشم مي خورد و يكي از روش هاي افزايش انتقال حرارت، كاهش ضخامت لايه هاي مذكور است.

ضخامت لايه هاي مذكور با نصب سپريتور بخار شيرهاي هواگير، تله هاي بخار، صافي، كنترل سختي و سطح آب بویلر و ديگ بخار، تميز كردن سطوح، كاهش فشار و دماي كاري تجهيزات (كه به كاهش تشكيل رسوب منجر مي شود) و ... قابل كاهش مي باشند و مطمئنا با افزايش انتقال حرارت، راندمان سيستم را افزايش خواهند داد.

 

مشاهده مطلب در قالب فایل پی دی اف (pdf)
بررسی کندانس (چگالش) در خطوط انتقال دیگ بخار  

مشاهده مطلب در قالب تصویر (jpg)   

بررسی کندانس (چگالش) در خطوط انتقال دیگ بخار بررسی کندانس (چگالش) در خطوط انتقال دیگ بخار

google plus mboiler linkedin mboiler facebook mboiler