گرمایش-بخار

:: زیارت امام رضا(ع) :: سایت اختصاصی افغانستان افغانستان ::

خط مستقیم :

واحد فروش :

051-38472536

 051-38465713  و  38472563-051

دیگ بخار دیگ آبگرم دیگ روغن داغ

تجهیزات استخر

استخر ،سونا وجكوزي

نمایش #
عنوان تاریخ ایجاد کلیک ها
شرايط سايكرومتريك استخر(psychrometric) 04 دی 1389 8028
توزيع و تهويه فضاي استخر 04 دی 1389 9739
رفع آلودگي ميكروبيولوژي استخر –قسمت اول 04 دی 1389 8343
آلودگي آب استخر 04 دی 1389 2815
رفع آلودگي ميكروبيولوژي استخر –قسمت دوم 04 دی 1389 7093
رفع آلودگي ميكروبيولوژي استخر –قسمت سوم 04 دی 1389 7252
رفع آلودگي ميكروبيولوژي استخر –قسمت چهارم 04 دی 1389 7386
ساختمان استخر-اجراي سازه 04 دی 1389 9618
ساختمان استخر - كف آبروها (skimmer) 04 دی 1389 8749
تجهيزات تاسيسات استخر- پمپ ها-بخش دوم 04 دی 1389 11265
تجهيزات تاسيسات استخر- پمپ ها-بخش اول 04 دی 1389 11557
تجهيزات موگير استخر 04 دی 1389 10628
تجهيزات تصفيه آب استخر 04 دی 1389 13632
سيستم فاضلاب و تصفيه استخر 04 دی 1389 15829
استخر جكوزي-ايرجت ها و لوله كشي 04 دی 1389 16311
استخر جكوزي - محاسبه بار گرمايش 04 دی 1389 11172
استخر و ساختمان جكوزي 04 دی 1389 8849
سوناي خشك و سوناي بخار-ساخت سونا 04 دی 1389 11512
سوناي خشك و سوناي بخار-محاسبه سونا 04 دی 1389 9877
سوناي خشك و سوناي بخار-مقدمه 04 دی 1389 8898

google plus mboiler linkedin mboiler facebook mboiler