گرمایش-بخار

:: زیارت امام رضا(ع) :: امام رضا(ع)

سایت افغانستان

افغانستان

::

خط مستقیم :

051-38472536

دیگ بخار دیگ آبگرم دیگ روغن داغ

تجهیزات استخر

استفاده از بخار (دیگ بخار) در سیر تاریخ

Posted in مقالات بخار و تاسيسات بخار

استفاده از بخار (دیگ بخار) در سیر تاریخ

 

 

 

بخار تغییر فازی آب از حالت مایع به گاز می باشد و لذا بشر به دلیلی ارتباط زیادی که با آب در طول زندگی خود داشته است از همان ابتدا با بخار نیز آشنا بوده است.

ولیکن اینکه دستگاهی ساخته باشد که بتواند با آن بخار تولید کند و از بخار تولید شده استفاده کند تاریخچه دقیقی برای آن یقیناً وجود ندارد.

 اما نقل است که تقریبا در دو هزار سال پیش ، قهرمان اسکندریه نوعي توربین بخار  ، موسوم به آیولیپایل ، اختراع  كرد

 

 

امروزه کمترین صنعتی است که با دیگ بخار ارتباط نداشته باشد و لذا دیگ های بخار در سرتاسر جهان مورد استفاده صنایع مختلف از غذایی گرفته تا صنایع شیمیایی می باشد.

 

متن کامل مقاله را فایل پی دی اف زیر مشاهده نمایید

google plus mboiler linkedin mboiler facebook mboiler