گرمایش-بخار

:: زیارت امام رضا(ع) :: امام رضا(ع)

سایت افغانستان

افغانستان

::

خط مستقیم :

051-38472536

دیگ بخار دیگ آبگرم دیگ روغن داغ

تجهیزات استخر

دیگ بخار

 • اهمیت بیمه دیگ بخار

  اهمیت بیمه دیگ بخار

  بيمه ديگ بخار موضوع مهمي است كه بطور معمول توسط مسئولين اجرايي شركت رسيدگي مي شود ، با اين وجود ، بخش مهندسي نيز در ان سهيم مي باشد ، زيرا بيمه ديگ بطور معمول تحت يك قرارداد ديگ وماشين آلات ، در ضمن ، خدمات بازرسي قانوني را بعنوان قسمتي از تعهدشان جهت جلوگيري از وقوع حوادث تامين مينمايند.

  از اينرو ، اين خدمات ، وسيله اي براي حفظ جان ومال عموم ، در برابر حوادث خطرناك ، و در جهت حفظ منافع عامه نيز مي باشد ، و به اين دليل است كه مقامهاي مسئول قانوني ، بازرسي شركت هاي بيمه را در بيمه نامه ديگ ها ومخازن تحت فشار مي پذيرند.

  بيمه نامه ديگ وماشين آلات ، به گونه اي طرح ريزي شده است كه دو منظور زير برآورده وتامين مي سازد :

  1-ميسر ساختن جبران خسارتهاي مالي براي هر گونه حوادث اجتماعي

  2-تامين خدمات بازرسي قانوني براي كاهش وقوع حوادث به حداقل از طريق انجام ان .

  اين نوع خدمات ،وجود هرگونه شرايط نامطلوب در ديگ را كه جهت كاهش هزينه هاي بهره برداري ويا تعمير ونگهداري بايد اصلاح شوند.ولي ممكن است مورد بي توجهي مسئولين قرار گيرد ، مشخص مي سازد.

  بطور كلي ، براي ديگ وماشين آلات ، دو نوع بيمه نامه ميتوان تنظيم كرد يكي از آنها شامل خساراتي مي شود كه ناشي از خرابي تصادفي خود ديگ در زير فشار مي باشد ، وديگري نوعي است كه بهنگام خرابي ديگ بخار به مالك آن خسارات ناشي از كاهش توليد را كه در اثر از كار افتادن دستگاه هاي متكي به ديگ مي باشد ، پرداخت مي نمايد.بيمه نامه اولي به "بيمه اموال يا خرابي "و دومي به "بيمه وقفه در توليد" موسوم مي باشد.

  در بيشتر ايالتهاي آمريكا مقرر شده است ، ديگهاي كه تحت كنترل دولت فدرال نمي باشند ، بايد توسط يك بازرس ايالتي بازرسي شوند(خدمات او هزينه اي را در بر خواهد داشت) ، مگر اينكه توسط يك شركت بيمه مجاز ، ديگ بيمه شود وتوسط يكي از بازرسان حائز صلاحيت آن ، مورد بررسي قرار گيرد

  هنگاميكه يك ديگ بيمه مي شود(بطور معمول توسط يك شركت صاحب امتياز بيمه نامه ديگ وماشين آلات در آن ايالت) ، بخش مهندسي شركت بيمه به حوزه قضايي ايالتي اطلاع مي دهد كه ديگ مزبور بيمه شده است.چنانچه شركت بيمه ، بازرسان ويژه ديگ در اختيار داشته باشد(اكثر شركتهاي بيمه كننده ديگ بخارو ماشين آلات ، اين افراد را در استخدام دارند) ، حوزه قضايي ايالت ، هيچ برنامه اي را براي بازرسي ديگ بيمه شده گزارش گرديده ، ترتيب نميدهد.

  علت اين است كه ديگ مذكور در موقع معين توسط بازرسان مامور از طرف شركت بيمه مورد بازرسي قرار گرفته ونتيجه بازرسي آنها بصورت گزارش هاي رسمي ايالتي به حوزه قضايي مربوطه اطلاع داده مي شود.

  صاحب ديگ بايد آن را براي بازرسي داخلي آماده سازد.در مورد بعضي از ديگهاي كم فشار ، بازرسي هاي داخلي ممكن است تنها مواقعي برنامه ريزي گردد كه با توجه به قوانين هر ايالت ، مقتضي تشخيص داده شوند.

  در بقيه ديگها ، چه از نوع پرفشار ، ويا كم فشار و چه از نوع آبگرم گرمايشي ، يا بخار ، ديگ بايد از آب تخليه شده وجهت بازرسي باز شود.

  بازرس مامور از طرف شركت بيمه ؛ بازرسي را انجام داده وچنانچه شرايط ديگ رضايت بخش باشد ، گزارش به حوزه قضايي ايالت مربوطه ارسال مي دارد واز انها تقاضاي تجديد صدور گواهي نامه ديگ بخار را مي نمايد.

  در بعضي از حوزه هاي قضايي ، خود شركت بيمه بطور مستقيم گواهينامه را صادر مي نمايد.چنانچه ديگ احتياج به تعمير داشته باشد ، يا اگر شرايطي از ديگ احتياج به اصلاح داشته باشد ، صدور گواهينامه ها تا زمان برطرف شدن اشكالات به تعويق مي افتد .

  چنانچه اين كار صورت نگيرد ، بازرس وضعيت اشكال را اطلاع داده وتقاضا مي نمايد كه پيش از برطرف شدن اشكال هيچگونه گواهي صادر نشود.حوزه قضايي سپس مي تواند از قدر ت اجرايي خود براي تحميل مقررات استفاده نمايد.

  هنگاميكه قرارداد بيمه يك ديگ باطل شود ويا تجديد نشود ، شركت بيمه به حوزه قضايي اطلاع داده ودلايل آنرامتذكر مي شود در صورت لزوم ، بازرس مجاز مي تواند وضعيت هاي خطرناك مربوط به ديگ را تلفني ، به اطلاع حوزه قضايي برساند.با توجه به فشار قانوني حوزه قضايي ، صاحب ديگ مجبور به اصلاح شرايط ديگ ويا خارج نمودن آن از مدار بهره برداري مي باشد.

  بيشتر شركتهاي بيمه داراي ضوابطي هستند كه در صورت عدم توجه صاحب ديگ به اصلاح شرايط نامطلوب ، آنها را قادر مي سازد كه بيمه ديگ را توسط بازرس خود به حالت تعليق در آورند.

  صاحب ديگ با اثبات موارد زير مي تواند ادعا نمايد كه كليه اقدامات ممكن براي جلوگيري از خرابي ديگ را برداشته است (1) بهترين دستگاه موجود براي يك كار معين خريداري شده است ؛

  (2)در مورد نصب ديگ بطور مطلوب وتجهيز آن به كليه وسايل ايمني ودستگاه هاي كمكي لازم ومورد تاييد آئين نامه ، اقدام شده است ؛ (3) ديگ بطور منظم توسط يك بازرس مجاز بازرسي شده است .پس از اثبات اين موارد است كه مي توان گفت كليه مقررات قانوني رعايت شده است .پس از اثبات اين موارد است كه مي توان گفت كليه مقررات قانوني رعايت شده است.

  مدارك مربوط به گزارش هاي روزانه وهمچنين مجموعه اي از پرونده هاي مربوط به روش هاي انجام تعميرات ونگهداري پيش گيرنده را حفظ نموده ومراقبت نماييد كه چنين وارسي ها وآزمايش هايي صورت گرفته ونتايج آنها هميشه ثبت شود.

  بلافاصله ، هرگونه كاركرد نامطلوب دستگاه ها در خلال هر بازبيني يا آزمايش اصلاح نماييد.تا زمانيكه تعمييرات يا تعويض هاي مطلوب صورت نگرفته است.هرگز ديگ را مورد بهره برداري قرار ندهيد.

 • با دیگ بخار بیشتر آشنا شویم

  معرفی کلی از دیگ بخار

  یک دیگ اصولا به ظرفی فلزی گفته می شود که محتویات داخل خود را با استفاده از حرارت آتش گرم می کند

  البته این تعریف از دیگ همان چیزی است که همه ما هر روزه در منزل و آشپزخانه ارتباط داریم

  ولیکن یک دیگ بخار(steam pot or steam boiler) چیست؟

  دیگ بخار همان ظرفی فلزی است که تحت فشار کار میکند و به نوعی ظرف دربسته می باشد

  حرارت هم از طریق احتراق داخل کوره ایجاد می شود و به آب منتقل می شود و درنتیجه دمای آب بالا رفته تا به نقه جوش برسد

  در نقطه جوش آب بخار تولید می شود و برای مصرف از دیگ خارج می شود

  دیگ بخار یکی از مهمترین تجهیزات در صنعت گرمایش می باشد

   

  یک دیگ بخار بر اساس موارد فنی ذیل شناخته می شود:

  1-ظرفیت تولید بخار

  2-فشار کار بخار

  3-سوخت مصرفی

  دیگ بخار

  دیگ بخار از گروه مخازن تحت فشار می باشد که رعایت اصول استاندارد در طراحی و تولید آن الزامی است.

  در حال حاضر استانداردهای بین المللی مهم در زمینه تولید دیگ بخار کدهای ASME و BS بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند.

  در کشور ما ایران استاندارد ملی 4231 برای این منظور تدوین شده است.

   

 • برخی نکات مهم در طراحی فضای استخر و خرید تجهیزات تصفیه و گرمایش مناسب در موتورخانه و تاسیسات

   

  فضای اطراف استخر :

   در اطراف استخرمعمولا ميز و صندلي براي استراحت وصرف چاي وقهوه ، محل بوفه، محل پخت و پز، و محل براي شستن ظروف و.... در نظر ميگيرند 

   

  براي استفاده ازاستخردرهتل اين فضاها موردنيازاست:

  محل تصفيه استخر

  محل تحويل حوله ودمپايي

  كابين رختكنها

  دوش، ودستشويي وتوالت

  استخرهاي شناكه درهتلها ساخته ميشودوهرچند وقت يك بارآب آنرا تعویض ويا تصفيه مي كنندحجم آب استخر وتصفيه آن براي تعدادمشخص درنظرگرفته مي شود

  متأسفانه اغلب استخرهاي عمومي دستگاه تصفيه راكوچكترازحجم آب استخرنصب مي نمايند ومحاسبه درستي ازاندازه استخرنمي شودكه چندمترمكعب ظرفيت آب استخراست  و هميشه شاهد آن هستيم كه دراستخرهاي عمومي تعدادي كه داخل استخر هستند بسياربيشترازمحاسبات است.

  بطورمثال اگرفيلتر شماره 72 باشد به ازاي هرشماره فيلتر4 مترمكعب آب فيلتر مي شود.درهر8 ساعت 288=72×4 متر مكعب آب تصفيه مي شود.

  وبرای برای هر شناگر 2/3 تا 2/5 مترمربع در نظرگرفته میشودكه مي بايست به اين نكات توجه شود.

  استخرشنا یکی از با ارزشترین ومغید ترین ورزشها است ولی اگر مسئولین بی توجه  باشد میتواند عوارض نا خوشایندی همراه داشته باشد

  در زیر بطور خلاصه به نکاتی اشاره میشود

  • استخر باید استاندارد های خاصی داشته باشد و رعایت شود و هر استخری نمی تواند استاندارد باشد
  • از نکات اولیه و مهم در استخر های عمومی بهداشت و بار ظرفیتی استخر است
  • کنترل های آلودگی و ایمنی اطراف استخرباید مورد  توجه باشد 
  • محیط اطراف استخرو لاکر های مخصوص لباس  می بایست بطور مستمر گند زدایی شود بخصوص محل های که با بدن انسان در تماس است
  • آب استخربایدکاملا زلال وعاری از هرگونه مواد معلق باشد وکلر برای گند زدایی رایج ترین میباشد ودرزمان استفاده ازکلر باید PH و دمای آب کنترل شود
  • چراغ های برق داخل استخر حتما می بایست با برق 12 ولت پیش بینی شود
  • سطوح کنار استخر به دلیل خیس شدن لفزنده می شوند باید طوری طراحی شود که حادثه ساز نباشد
  • پله استخرکه برای وارد و خارج شدن در نظر میگیرند نبا یدآن قسمتی که داخل آب است به دیواره یا کف استخرنصب شود باید کاملا آزاد باشد فقط از بیرون استخر(خارح از آب ) نصب است
  • محل دوش ها باید طوری طراحی شود که قبل از ورود به محوطه استخراز راهروی باریکی که از بالا و اطراف در حال پاشیدن آب است عبور کنندکه میهمانان  با هرسرعتی عبور کنند وقتی به محوطه استخروارد میشوند دوش گرفته هستند 
  • جلوی درب خروج از استخرشیرآب پرمنگنات پیش بینی شود که بتوانند برای شستشوی پا ها استفاده کنند 
  • مسؤل استخرهتل يك مربي شناست كه به میهمانان درصورت لزوم كمك مي كند در زمان های که از استخراستفاده می شودباید نجات غریق حضور داشته باشد

  چنانچه  نکاتی ازقبیل کنترل بار استخرواستفاده از مواد گند زدا  و تعویض به موقع آب استخرو تصویه استخروبهداشت محیط اطراف استخر به نحو شایسته و بموقع انجام شود مشکلی پیش نخواهدآمد.

   

  تجهیزات تصفیه و گرمایش مناسب در موتورخانه و تاسیسات:

  امروزه مانند خیلی دیگر از صنایع ، ساخت تجهیزات گرمایشی و تصفیه برای استخر ها توسط افراد و شرکت ها به شدت افزایش یافته است.

   

  لذا تشخیص اینکه این تجهیزات تولید شده دارای کیفیت و اصول فنی مناسب می باشد کار مشکلی می باشد بنابراین توصیه می گردد در تامین این تجهیزات به نکات مهم ذیل توجه شود:

  *- بهتر است در خرید دیگ آبگرمو دیگ بخاردقت شود که حتما دارای پلاک و گواهی بازرسی معتبر می باشند

  *-در انتخاب و خرید پمپ مناسب به دلیل دائم کار بودن خیلی از آنها باید با مشورت فنی درست و خرید از تولید کنندگان معتبر اقدام شود.

  *-انتخاب و خرید فیلترهای شنی نیز بسیار با اهمیت است و بهتر است از تولید کننده معتبر با کیفیت قابل قبول خرید نمود.

  *-در خیلی از بازار های فروش تاسیسات ، متاسفانه مبدل های حرارتی را با سطح حرارتی غیر واقعی به فروش می رسانند و به این روش این افراد اقدام به سودجویی می نمایند.

  *-بهتر است اجرای کار نیز به افراد باتجربه واگذار گردد.

   

   

   

 • بررسی تاثیر ارتفاع بر راندمان دیگ بخار

  وقتی که از دیگ بخار در ارتفاع بالا استفاده می کنیم چه اتفاقی می‌افتد؟

  یک دستگاه بویلر که برای تولید 5000 کیلوگرم/ ساعت بخار با حرارت 100 درجه سلسیوس در ارتفاع سطح دریا طراحی شده است اگر به ارتفاع بالاتری منتقل شود نه تنها مقدار بخار تولیدی‌ اش افزایش پیدا نمی‌کند بلکه اینکار باعث تولید بخار کمتری خواهد شد.  بدلیل اینکه در نتیجه کاهش تراکم هوا در ارتفاع بالاتر ، بویلر میزان حجم هوای مصرفی مشابه را استفاده می‌کند در حالی که جرم هوا کم خواهد شد.

   استفاده از دیگ بخار در ارتفاع

  این امر باعث کاهش مصرف سوخت و همچنین کاهش میزان بخار تولیدی خواهد شد. با توجه به کاهش جریان جرمی گازها از طریق لوله های دیگ بخار، انتقال حرارت کنترلی نیز کاهش می یابد که موجب کاهش میزان تبخیر می شود.

  برای فرایند احتراق و سوختن نیاز است که دستگاه میزان هوای ثابتی دریافت کند . در ارتفاع بالاتر مقدار اکسیزن به صورت آماری کاهش پیدا می‌کند و دیگ بخار همانند انسان توانایی خو گرفتن با شرایط جدید را ندارد.

  در ارتفاع بالاتر اگرچه دستگاه دمنده تعبیه شده در دیگ بخار حجم هوای یکسانی  را برای دستگاه فراهم می‌کند اما از آنجا که تراکم هوا (بطور خاص اکسیژن) کاهش پیدا کرده در نتیجه احتراق کاهش پیدا کرده ، میزان سوخت کمتری مصرف شده و در نهایت بخار کمتری تولید می شود.

  بنابراین می توان نتیجه گرفت که دیگ بخار با ظرفیت مشخص در صورت انتقال به سطوح بالاتر خروجی موردنظر را تولید نخواهد کرد. بنابراین لازم است بر میزان جریان جرم هوا برای احتراق به جای جریان حجمی هوا تمرکز شود .

  در ارتفاعات بالاتر دمای جوی کاهش می یابد، بنابراین برای افزایش کارایی دیگ بخار، باید برای افزایش دمای آب و هوای ورودی دستگاه نیز تمرکز شود. همچنین برای جلوگیری از تلفات حرارتی به علت جابجایی و تابش آفتاب، باید عایق بندی مناسب تمام تجهیزات انجام شود.

 • بویلر و ديگ بخار استاندارد

  ديگ بخار استاندارد (بویلر یا کوره بخار )

  مقدمه:

   

  دیگ بخار ظرفی فلزی دربسته است که از یک طرف در تماس مستقیم با حرارت و از طرف دیگر دارای آب می باشد و به نوعی تبادل حرارت را بین آب و آتش ایجاد می کند که این تبادل حرارتی سبب افزایش دمای آب تا رسیدن به نقطه جوش و تولید بخار می گردد.

  از طرف دیگر با توجه به اینکه بخار در یک ظرف دربسته تولید می شود درنتیجه این امر سبب ایجاد یک مخزن تحت فشار می شود و چون علاوه بر فشار داخل مخزن که نیازمند تحمل فشار مکانیکی برای جداره مخزن می باشد حرارت بالا نیز سبب بیشتر شدن اهمیت چگونگی تولید و ساخت این مخازن شده است.

  با این مقدمه ما پی می بریم که یک دیگ بخار ،مخزنی تحت فشار داخلی است که در تماس با آتش آب را تبدیل به بخار مینماید.

   

  در خصوص دیگ بخار بدانیم:

  در مقدمه فوق با توضیحاتی که ارائه گردید ما در خصوص اینکه یک بویلر و دیگ بخار چیستبطور ساده و خلاصه صحبت کردیم  و حال بطور خلاصه به برخی از کاربردها و مصارف مهم یک دیگ بخار اشاره می کنیم و به این نکته توجه می کنیم که اصولا هدف اصلی استفاده از یک دیگ بخار چه می باشد؟

  اولین کاربرد مهم و پر مصرف از بخار در خیلی از صنایع جایگزینی حرارت مستقیم با سیستم حرارتی غیر مستقیم و کنترل شده می باشد در توضیح باید ذکر شود که ما از زمان های خیلی دور از روش حرارت دادن بوسیله آتش یا حرارت مستقیم در خیلی از کارها بهره می بردیم که این روش در سیستم های صنعتی جدید اصولا مطلوب نمی باشد.

  استفاده های دیگری از بخار به عنوان عامل تمیز کننده ، عامل محرک و انتقال نیرو، عامل پخت بخار زنده ، عامل فرآیندی شیمیایی و خیلی دیگر از موارد همه گویای کاربرد گسترده از بخار می باشد.

  لذا یک ديگ بخار (steam boiler or steam pot)به عنوان يكي از مهم ترين تجهيزات و ماشين آلات گرمايشي بوده كه در صنايع غذايي، نساجي،نفت، پتروشيمي، شیمیایی، يونوليت، بتن سازی، توليد قارچ و.... ، مورد استفاده قرار مي گيرد.

  از دیدگاه طراحی بویلرهای بخار اصولاً  اين محصول در دو نوع لوله آبی(WaterTube) و لوله آتشی (Fire Tube)، طراحي مي گردد.

  یکی از مهم ترين مزيت های بويلر های بخار ارائه شده ، استانداردبودن آن ها مي باشد که از جهت ایمنی و کیفیت مواد مصرفی به هیچ وجه با محصولات غیر استاندارد قابل مقایسه نمی باشند.

  و هم چنين توجه به راندمان حرارتی در کنار استفاده از کیفیت استاندارد ، از اهمیت بالایی برخوردار می باشد زیرا پایین بودن راندمان سبب بالارفتن مصرف انرژی و هدر دادن سوخت و سرمایه ملی می باشد.

  لذا با توجه به آخرین دستاوردهای طراحی و ساخت تجهیزات در زمینه افزایش راندمان از قبیل نصب اکونومایزر ، نصب توربولاتور و تجهیزات پیش گرمایش هوای ورودی مشعل در مسیر افزایش راندمان بویلر و دیگ بخار قدم های مفیدی برداشته شده است.

  دیگ های بخار لوله آتشی قابل ارائه را میتوانید در مدل های ذیل بررسی نمائید:

  بویلر و ديگ بخار مدلMSB-H

  *- ظرفیت خروجی: 7 تن بخار، 8 تن بخار، 10 تن بخار، 12 و 15 تن بخار در ساعت

  *- فشار کار  ديگ بخار: 10 اتمسفر به بالا

  *- طرح بویلر سه پاس کامل حرارتی با راندمان بالا و كاهش مصرف سوخت

  *- عدم نياز به فونداسيون و توانايي جاسازي در فضاهاي محدود

  *- كنترل تمام اتوماتيك كاركرد ديگ بخار و امکان نصب PLC

  دیگ هاي بخار (بويلر) ظرفيت بالا
  جدول فنی محصولمشخصات کلی محصولفرم درخواست قیمت دیگ بخاردریافت کاتالوگ دیگ بخار فيلمهاي ديگ بخار مشهد بويلرادامه مطلب

  بویلر و ديگ بخار مدل MSB-M

  *- ظرفیت خروجی این ديگ بخار:  2 الی 7 تن در ساعت

  *- فشار کار  ديگ بخار : 8 اتمسفر به بالا

  *- سه پاس کامل حرارتی با راندمان بالا و كاهش مصرف سوخت

  *- عدم نياز به فونداسيون و توانايي جاسازي در فضاهاي محدود

  *- كنترل تمام اتوماتيك كاركرد ديگ بخار و امکان نصب PLC

  ديگ بخار (بويلر بخار) ظرفيت متوسط
  جدول فنی محصولمشخصات کلی محصولفرم درخواست قیمت دیگ بخاردریافت کاتالوگ دیگ بخار فيلمهاي ديگ بخار مشهد بويلرادامه مطلب

  بویلر و ديگ بخار مدل MSB-L

  *- ظرفیت خروجی این ديگ بخار: 100 الی 1500 کیلوگرم در ساعت

  *- فشار کار  ديگ بخار: 8 اتمسفر به بالا

  *- سه پاس کامل حرارتی با راندمان بالا و كاهش مصرف سوخت

  *- عدم نياز به فونداسيون و توانايي جاسازي در فضاهاي محدود

  *- كنترل تمام اتوماتيك كاركرد ديگ بخار و امکان نصب PLC

   

  جدول فنی محصولمشخصات کلی محصولفرم درخواست قیمت دیگ بخاردریافت کاتالوگ دیگ بخار

  ديگ بخار (بويلر بخار) ظرفيت پائين

  ادامه مطلبفيلمهاي ديگ بخار مشهد بويلر

  بویلر و ديگ بخار مدلMSB-V

  *- ظرفیت خروجی این ديگ بخار:  50 الی 200 کیلو گرم در ساعت

  *- فشار کار : 5 اتمسفر

  *- عدم نياز به فونداسيون و توانايي جاسازي در فضاهاي محدود

  *- كنترل تمام اتوماتيك كاركرد ديگ بخار و امکان نصب PLC

   

  جدول فنی محصولمشخصات کلی محصولفرم درخواست قیمت دیگ بخاردریافت کاتالوگ دیگ بخار

  ديگ بخار (بويلر بخار) عمودي

  فيلمهاي ديگ بخار مشهد بويلرادامه مطلب

  بویلر و ديگ بخار ذغال سنگی مدلMSB-CF

  *- پكيج بودن بويلر و تجهيزات آن

  *- فشار کار : 10 اتمسفربه بالا

  *- سه پاس کامل حرارتی مطابق استاندارد هاي بين المللي

  *- عدم نياز به فونداسيون و توانايي جاسازي در فضاهاي محدود

  *- امكان طراحي و نصب سوپر هيت در بين پاس هاي حرارتي 2  و 3

  ديگ بخار (بويلر بخار) زغال سنگي

  فيلمهاي ديگ بخار مشهد بويلر

  ادامه مطلب

  نکات مهم و اساسی در انتخاب دیگ بخار چیست؟

  1-تولید تحت بازرسی فنی معتبر:

  با عنایت به اینکه ساختمان مکانیکی و فلزی یک دیگ بخار باید از متریال و مواد با استحکام خیلی بالا تولید شود و همچنین فرآیند های تولید نیز تحت نظارت و کنترل باشد لذا نقش شرکت بازرسی و مراحل بازرسی فنی اهمیت پیدا می کند.

  مواردی که توسط تیم های بازرسی فنی سازمان استاندارد کنترل می شوند شامل موارد ذیل است:

  *-نقشه فنی طراحی شده

  *-مواد اولیه مصرفی

  *-برشکاری  ونورد و مونتاژ

  *-جوشکاری ها

  *-تست فشار با آب

   سوال؟ چقدر میتوان به فرآیندهای بازرسی حین ساخت دیگ بخار اطمینان کرد؟

  واقعیت این است که همیشه این امکان وجود دارد توسط افرادی که به دنبال کسب سود بیشتر هستند با برخی هماهنگی ها و یا همکاری با برخی از بازرس ها در نظارت ها و کنترل ها سهل انگاری شود.

  ولیکن با توجه به اینکه شرکت های بازرسی فنی مورد تایید سازمان ملی استاندارد مسئول می باشند و همچنین ممیزی های ادواری توسط کارشناسان از آنها صورت می پذیرد لذا طبیعتا خیلی از سهل انگاری هایی که در تولید بدون بازرسی به انجام می رسد وجود نخواهد داشت.

  همچنین همیشه طبق استاندارد ملی 4231 مشتریان میتوانند نسبت به انتخاب شرکت بازرسی فنی مورد نظر خودشان با هماهنگی سازنده اقدام نمایند.

  لذا مشتری دیگ بخار میتواند در زمان خرید تقاضا نماید که خودش یا نماینده ایشان در مراحل بازرسی نیز حضور پیدا کنند و از نحوه صحیح امور بازرسی اطمینان پیدا کنند.

  البته این به معنای دخالت در امور فنی تولید نمی باشد بلکه بیشتر نظارت و کنترل بر فرآیندهای بازرسی فنی در حال انجام و کیفیت آن خواهد بود.

  بنابراین توصیه می شود حتما از شرکت تولید کننده پلاک و گواهینامه بازرسی را درخواست نمایید و مطمئن شوید پلاک و گواهی جعلی توسط برخی از کلاهبرداران و سود جویان به شما داده نشود!!

  متاسفانه امروزه شاهد این قضیه هستیم که خیلی از تولید کنندگان غیر مجاز ، دیگ های بخار را با کیفیت ساخت بسیار پایین و با تجهیزات غیر مناسب تولید و تحویل مشتریان می نمایند و فقط به دلیل قیمت فروش پایین تر و یا شرایط فروش خاص ، برخی از خریداران اقدام به خرید می نمایند.

  2-تجهیزات و لوازم نصب شده روی دیگ بخار:

  لوازم و تجهیزاتی که روی یک دیگ بخار نصب می شوند از اهمیت بالایی برخوردار می باشند زیرا عملکرد و کارکرد یک دیگ بخار به کیفیت عملکرد آنها بستگی مستقیم دارد.

  مهمترین این تجهیزات عبارتند از:

  *-مشعل دیگ بخار

  مشعل های دیگ بخار در مدل های گازسوز - گازوئیل سوز- مازوت سوز - دوگانه سوز و یا سه گانه سوز توسط شرکت های تولید کننده ساخته می شوند.

  مشعل های مورد استفاده در دیگ بخار بصورت اتومات عمل می نماید این تجهیزات به کمک یک مدار فرمان که به حس گر های مختلف از جمله فتوسل یا میله یون متصل می باشد کلیه فرآیندهای تولید و قطع احتراق را کنترل می نماید.

  زمانی که فرمان روش شدن مشعل در تابلو برق دیگ بخار عمل می نماید یک کنتاکتور برق را به مشعل وصل می نماید و تا زمانی که برق متصل است سیستم احتراقی مشعل بطور اتومات عمل می نماید.

  اگر به دلائلی شعله تشکیل نشود مشعل در حالت استند بای قرار می گیرد و تا زمانی که کلید ریست روی رله فرمان فشرده نشود مشعل شروع کار مجدد نخواهد داشت.

  این سیستم ها در مشعل ها با افزایش ظرفیت دقیق تر و کامل تر می شوند و خصوصا در مشعل های سری روتاری نیز با تجهیزات بیشتری فرآیند های احتراق را کنترل می نماید.

   *-پمپ تغذیه دیگ بخار

  *-لول کنترل جهت کنترل اتومات سطح آب

  *-پرشر سوئیچ ها جهت کنترل فشار دیگ

  *-شیر اطمینان

  *-شیرهای خروجی،تخلیه و تغذیه

  *-تابلو و مدار فرمان

  *- آب نما

   توجه :

  انتخاب برند یا نوع تجهیزات نصب شده بر روی دیگ بخار بخش مهمی از پروسه خرید بویلر می باشد و با توجه به اینکه این تجهیزات معمولا حدود 40 الی 50 درصد از هزینه مواد اولیه تولید را تشکیل می دهند لذا تفاوت های موجود در کیفیت و قیمت می تواند نقش بسزایی در تعیین قیمت نهایی دیگ بخار داشته باشد.

  معمولا سازنده لیست این تجهیزات را با برند های پیشنهادی خودش به خریدار ارائه می نماید و سپس خریدار با توجه به اهمیت قیمت یا کیفیت نسبت به تغییر یا قبول آن با تولید کننده به توافق می رسد.

   تعدادی سوال و جواب و تحقیق در خصوص دیگ بخار:

  1- چه زمانی دیگ بخار تولید شده ،استاندارد تلقی می شود؟

  دیگ بخار فقط زمانی استاندارد گفته می شود که مطابق استاندارد ملی 4231 تولید شده باشد و کلیه مراحل تولید نیز توسط یک شرکت بازرسی فنی معتبر تایید شده باشد و برای آن پلاک و گواهی بازرسی حین ساخت صادر شده است

  2-فرق دیگ بخار دو پاس و سه پاس در چیست؟

  در دیگ بخار اگر گازهای داغ ایجاد شده در کوره از طریق یکبار عبور از لوله های داخل دیگ به دودکش منتقل شود دو پاس و اگر از طریق دو مرحله رفت و برگشتی به دودکش منتقل شوند سه پاس می باشند

  3-روش تشخیص دیگ بخار دو پاس از دیگ بخار سه پاس چگونه است؟

  دیگ های بخار دو پاس دارای درب یک تیکه در جلوی دیگ محل نصب مشعل می باشد و دیگ بخار سه پاس دارای درب های دو تیکه می باشد.

  4-مهمترین گزینه و آیتم ها در کیفیت ساختمان یک دیگ بخار چیست؟

  طراحی مهندسی و تعیین جنس ورق فولادی و لوله ها و میل مقاوم ها ، ضخامت ورق ها ، کیفیت جوشکاری ها ، استحکام دریچه ها و اتصالات و درنهایت شاسی و پایه مناسب

  5-مهمترین گزینه و آیتم ها در راندمان و عملکرد بهینه یک دیگ بخار چیست؟

  حجم آبگیری مخزن، طراحی مناسب کوره ها، سطح حرارتی مناسب، انتقال حرارت بهینه تر ،حجم و فضای بخار و درنهایت عایق کای ها

  6-چگونه به ظرفیت واقعی یک دیگ بخار می توان اطمینان کرد و یا روش تشخیص دیگ با ظرفیت مناسب چیست؟

  اگر دیگ و بویلر بخار تحت نظارت یک شرکت بازرسی معتبر تولید شده باشد یقینا در مرحله اول تمامی آیتم های مهم آن مورد توجه کارشناسان فنی آن شرکت قرار گرفته است ولیکن از جهت یک فرد غیر متخصص باید به ابعاد واقعی و تعداد لوله های داخل و ظرفیت مناسب تجهیزات بیشتر توجه گردد.

  7-تجهیزات مهم مورد نیاز در کنار یک دیگ بخار چیست؟

  دستگاه سختی گیر برای حذف رسوبات ، دستگاه دی اریتور برای حذف گازهای مضر ، منبع آب تغذیه ، منبع برگشت آب کندانس ،منبع سوخت برای سوخت های مایع

  8-روش تعیین ظرفیت برای سختی گیر در تاسیسات دیگ های بخار چگونه می باشد؟

  برای تعیین ظرفیت سختی گیر باید ابتدا از میزان کربنات کلسیم و منزیم که عامل ایجاد سختی موقت هستند مطلع شویم و سپس با استفاده فرمول های مربوطه با توجه به میزان آب مصرفی ظرفیت سختی گیر را بدست می آوریم.

   فیلم های آموزشی ما را در خصوص این محصول در لینک های ذیل مشاهده نمایید

   

  rightپرتال تخصصي مشهد بويلرفرم درخواست مشهد بويلرراهنماي سايت مشهد بويلرleft

 • تست های بازرسی دیگ بخار - تست ضخامت سنجی

  دلیل اهمیت تست ضخامت سنجی 

  بدلیل وجود حرارت بسیار زیاد در داخل دیگ بخارو همچنین مخازنی که تحت فشار کار می کنند بعد از مدتی در داخل و خارج سطوح دیگ بخار و لوله های آن نوعی اکسید آهن سخت تشکیل می شود . این اکسید آهن که در دماهای بالا ایجاد میشود از رسیدن حرارت به داخل دیگ جلوگیری میکند و در حقیقت مثل یک عایق حرارتی میباشد.

   

  به همین دلیل یکی از تست های مهم تست بررسی ضخامت دیگ بخاراست که باید بصورت مرتب و در فواصل معین و حداقل سال یکبار انجام شود که در صورت عدم انجام دادن آن ممکن است باعث بوجود آمدن مشکلات جدی در صنایع، نیروگاه ها، پتروشیمی و کارخانجاتی که از دیگ بخار برای تولید انرژی استفاده میکنند، میشود

   

  مراحل و ابزار تست

   

  تست ضخامت سنجی دیگ بخار معمولا با کمک دستگاه UT و با روش التراسونیک و ترانسفورماتورهای صوتی – الکترومغناطیسی انجلم می شود. با اسکن سطح قطعه خروجی بصورت یک گراف نمایش داده می شود که میزان ضخامت هرکدام از اجزای دیگ را نمایش می دهد . در صورتی که ضخامت اندازه گیری شده استاندارد نباشد بدلیل وجود خطر انفجار، از ادامه کار دیگ جلوگیری میشود.

  دستگاه تست ضخامت سنجی

   

  قبل از انجام تست ضخامت سنجی باید نقاط مختلف دیگ بخار تمیز باشد. بعد از آن با کمک گریس مخصوص سطوح مورد نظر را چرب کرده و دستگاه UT را برروی نقاط مختلف قرار می دهیم . دستگاه با دریافت امواج و نمایش آن در مانیتور مخصوص میزان ضخامت بخش های مختلف را محاسبه میکند.

   

  بازرسی دیگ بخار با مجوز اداره استاندارد

   

  چنانچه در تست فوق مشکلی مشاهده نشود گواهینامه مربوطه صادر می شود که ممکن است همراه با تست های دیگر باشد.

      

 • حذف ناخالصي هاي گازي آب-گاززدایی(بخش دوم)

  2-2-12 روشهاي شيميايي حذف گازها در دیگ بخار

  براي حذف برخي از گازهاي محلول در آب مي توان از روش هاي شيميايي نيز استفاده كرد. در اين روش بسته به اينكه حذف چه گازي مورد نظر است، ماده شيميايي افزوده مي شود و نيز در شرايط عملياتي از قبيل PH و دما به دليل موثر بودن حذف شيميايي تفاوت خواهد كرد.

  در اين بخش حذف شيميايي چند گاز مورد بررسي قرار مي گيرد.

  الف- حذف اكسيژن (O2) : اكسيژن محلول در آب يكي از موثرترين عوامل خورندگي فلزات است كه اشكالات زيادي بوجود مي آورد. شدت خوردگي در لوله ها بستگي به غلظت اكسيژن محلول، دماي سيستم و ph آب دارد.

  عمل خوردگي توسط اكسيژن در سيستم هاي بسته تا مصرف كامل اكسيژن ادامه مي يابد، ولي در سيستم هاي باز عمل خوردگي مي تواند دائمي باشد، خوردگي توسط اكسيژن، آبله گونه است كه با ايجاد دمل هاي برجسته اي روي سطوح ديده مي شود و با ادامه خوردگي، اين سوراخ ها عميق تر مي گردد و در نهايت منجر به سوراخ شدن لوله يا دستگاه مي شود. در دستگاه هاي هواگيري آب سرد و گرم مي توانند مقدار اكسيژن موجود در آب را تا حدود 5 ppb كاهش دهند، ولي براي حذف كامل اكسيژن نياز به استفاده از روش هاي شيميايي است. سديم سولفوريت (Na2SO3) هيدرازين (N2H4)، سديم هيدروسولفيت (NaHSO3)، سديم هيدروفسفيت (  NaHPO) و تانن از جمله مواد شيميايي براي حذف اكسيژن مي باشند. براي ديگ هاي بخار با فشار كمتر از 70 اتمسفر سديم سولفيت ماده شيميايي مناسبي است. واكنش شيميایي بين سديم سولفيت و اكسيژن را به صورت زير مي توان نشان داد:

  2Na2 SO3 +O2"2Na2 SO4

  براي حذف هر PPm اكسيژن حدود 8PPm سديم سولفيت مورد نياز است، ولي به خاطر وجود ناخالصي هاي ديگر و نيز هدر رفتن آب به ازاي هر PPm اكسيژن از PPm10 سديم سولفيت استفاده مي شود و براي اطمينان از حذف كامل اكسيژن لازم است هميشه مقدار سديم سولفيت به صورت مازاد در آب باقي بماند. ميزان مازاد سديم سولفيت به عواملي مانند روش تزريق، محل تزريق، غلظت اكسيژن محلول و تغيير غلظت آن در آب تغذيه ديگ هاي بخار بستگي پيدا مي كند.

  اضافه نمودن سديم سولفيت به آب به روش پيوسته توصيه مي شود. روش متناوب رايج نيست و تنها گاهي در ديگ هاي داراي فشار كم مورد استفاده قرار مي گيرد. براي افزايش سرعت واكنش بين سديم سولفيت و اكسيژن مي توان به موارد زير توجه كرد :

  براي افزايش سرعت واكنش بين سديم سولفيت و اكسيژن مي توان به موارد زير توجه كرد :

  -تنظيم PH محيط بين 9 تا 10 به منظور داشتن سريع ترين واكنش.

  -استفاده از يون هاي فلزات واسطه دو ظرفيتي مانند: كبالت، نيكل، مس و منگنز بعنوان كاتاليست (اين كاتاليست ها همراه با سديم سولفيت به بازار عرضه مي شوند.)

  شكل

  -در فشارهاي بالاتر از 70 اتمسفر براي حذف اكسيژن از هيدرازين (N2H4 ) استفاده مي شود. از سديم سولفيت در فشار هاي بالا به دو دليل استفاده نمي شود.

  -افزايش كل محلول (T.D.S) در آب كه پديده مضري براي ديگ هاي بخار مي باشد.

  -احتمال زياد تجزيه سديم سولفيت به گازهاي خورنده مانند SO2 وH2S در فشارهاي بالا .

  هيدرازبين براي اولين بار در جنگ جهاني دوم توسط ، دانشمند آلماني spilittgeler مورد آزمايش قرار گرفت واكنش اين ماده اكسيژن بصورت زير است :

  N2H4(NH2-NH2)+O2"2H2O+N2

  از مزايايي مصرف هيدرازبين اين است كه استفاده از آن سبب افزايش كل مواد محلول (T.D.S) نمي شود، چون واكنش آن با اكسيژن ماده جامدي توليد نمي كند. هر PPm از هيدرازبين قادر به حذف 1ppm اكسيژن است ولي در عمل معمولا 5/1 تا 2 برابر غلظت اكسيژن، هيدرازبين تزريق مي شود.

  افزايش هيدرازبين بايد با دقت كامل انجام شود, زيرا اين ماده در فشار هاي بالا تجزيه مي شود و آمونياك و نيتروژن توليد مي كند.

   

  3N2H4+4H2O" N2+4N2H4 O H

  آمونياك توليد شده در حضور اكسيژن مي تواند باعث خوردگي اتصالات مسي و يا آلياژهاي مس شود. براي جلوگيري از ازدياد آمونياك در آب ديگ بخار توصيه مي شود كه مقدار هيدرازبين باقي مانده در آب از 0/1ppm تجاوز نكند. آمونياك مي تواند دي اكسيد كربن ميعان يافته موجود در آب را كه خاصيت خورندگي زيادي دارد، خنثي كند، كه براي سيستم مطلوب است.

  هيدرازبين ماده اي است سمي كه تا حدودي قابليت انفجار دارد. به همين دليل برخي از سازندگان، هيدرازبين فسفردار را به بازار عرضه كرده اند كه باعث بي خطر شدن آن مي شود. ضمنا فسفر موجود در آن در جهت جلوگيري رسوبات به جداره ها موثر واقع مي شود.

  ب) حذف هيدروژن سولفيد (H2s ) : هيدروژن سولفيد مي تواند از تجزيه مواد آلي گوگرددار و يا از سولفيت ها و سولفات هاي معدني  بوجود آيد. مقدار هيدروژن سولفيد آزاد در آب بستگي به PH دارد. با كاهش PH، ميزان هيدروژن سولفيد آزاد در آب بيشتر مي شود. جدول زير چگونگي توزيع هيدروژن سولفيد را نسبت به تغيير PH نشان مي دهد:

  جدول12-1 .تغييرات درصد H2s   آزاد به كل H2s   موجود در آب با PH

  9           8             7           6            5

  PH

  0/5        5/2            33        82       98

  درصد H2s   آزاد به كل H2s   موجود در آب

   

   معمولا براي حذف هيدروژن سولفيد از روش هوادهي استفاده مي شود و براي آنكه بازده اين روش بالا باشد، ابتدا PH آب را با افزودن CO2 يا S H2O به آب كاهش مي دهند تا درصد H2s   گازي شكل در آب افزايش يابد و سپس به روش هوادهي H2s گازي شكل را از آب خارج مي كنند. با روش هوادهي غلظت H2s   را تا حدود 1PPmمي توان كاهش داد. روش ديگري كه براي حذف H2s بكار مي رود روش شيميايي تزريق گاز كلر است. در اين روش واكنش زير صورت مي گيرد،

  H2S+4CL+4H2O"H2SO4+8HCL

   براي حذف هر واحد غلظت از هيدروژن سولفيد، 8 واحد غلظت گاز كلر لازم است.

  پ)حذف آمونياك (NH3) : حلاليت آمونياك در آب زياد است و حتي در فشار جزئي كم ، آمونياك به ميزان زيادي در آب حل مي شود، لذا حذف آمونياك توسط روش هوادهي كار مشكلي است.

  در آب هاي صنعتي، ميزان آمونياك كم است. بنابراين استفاده از روش هوادهي مقرون به صرفه نيست، ولي در مورد تصفيه فاضلاب ها كه مقدار آمونياك زياد است، براي كاهش آمونياك مي توان از روش هوادهي استفاده نمود. مقداري از آمونياك در آب بصورت تركيبي (يون آمونيمNH+4) و مقداري از آن به صورت آزاد است. كه رابطه تعادلي را مي توان به صورت زير نشان داد :

  NH3+H2O" NH+4+OH-

  درصد آمونياك آزاد در آب با توجه به تعادل فوق برابر است با :

  به صورت آزاد

  با توجه به ثابت تعادل آب KW  و ثابت تعادل آمونياك KL و جاي گذاري در رابطه فوق مي توان نوشت :

  رابطه فوق نشان مي دهدكه درصد آمونياك آزاد در آب ارتباط تنگاتنگي باPH دارد. افزايش PH سبب كاهش ‌‌‌‌H+  و در نتيجه باعث آمونياك آزاد مي شود. حذف آمونياك به روش شيميايي با افزودن گاز كلر به آب انجام مي شود. آمونياك با كلر طي واكنش هاي زير تركيب مي شود.

  2NH3+2CL2→2NH2CL+2HCL

  NHCL+ CL2NCL3+HCL

  NH2CL+ NHCL2N2+3 HCL

  PH  آب تعيين كننده نوع مواد توليد شده است به طوري كه در حدود 8.5 منوكلروآمين و PH تا 4.5دي كلروآمين ودرهاي كمتر تري كلروآمين توليد مي شود.

  فرايند زدودن آمونياك توسط كلر كند است و حدود دو ساعت زمان لازم است تا در PH هفت الي نه واكنش تكميل شود و در نهايت گاز نيتروژن و اسيدكلريدريك توليدمي شود. براي اكسيداسيون هر PPM آمونياك مقدار 6PPM گاز كلر لازم است.

  ت )حذف كلر: CL2 كلر در آب هاي طبيعي به طور معمول وجود ندارد ولي در تصفيه مقدماتي براي اكسيداسيون موادآلي و ضدعفوني كردن آب، كنترل بو، كنترل خورندگي H2S  كنترل رشد لجن و اكسيداسيون فروسولفات مورد استفاده قرار مي گيرد. البته وجود يون كلرين به دليل خاصيت اكسيدكنندگي قوي موجب كاهش كارايي رزين هاي تعويض كننده يون مي گردد. درضمن وجود كلر آزاد در آب مورد استفاده در صنايع غذايي باعث تغيير مزه در مواد كنسرو شده و مواد يخ زده و خوردگي فلز ظروف كنسرو مي گردد. بنابراين لازم است كه قبل از ورود آب به واحدهاي مبادله يوني و صنايع غذايي، در روش شيميايي، فرايند حذف كلر مورد استفاده قرار گيرد.

  روش هاي شيميايي حذف كلر عبارتند از :

  الف) كربن فعال : به دو روش مي توان از كربن فعال براي حذف كلر از آب استفاده كرد.

  -با تزريق پودر زغال فعال در مخزن هاي لخته سازي و در نتيجه تركيب كلر با پودر زغال .

  -با انتخاب زغال فعال بعنوان دانه هاي موجود در بستر فيلتر، كه در اين صورت با عمل فيلتراسيون آب و عبور آب از بستر زغالي كلر آن جذب مي شود.

  عمل جذب كلر توسط زغال فعال، هم توسط مكانيسم جذب فيزيكي و هم جذب شيميايي انجام مي شود.

  "

  جذب شيميايي كه بصورت واكنش فوق صورت مي گيرد، نشان مي دهد كه زغال با گذشت زمان تمام مي شود و بايد هر چند مدت تزريق پودر زغال به مخازن لخته سازي انجام گيرد و بسترهاي زغالي فيلترها تعويض شود. شش گرم كلر را توسط يک گرم كربن مي توان حذف نمود.

  ب)سديم سولفيت: با تزريق محلول سديم سولفيت به آب، طي واكنش زير كلر حذف مي گردد :

  Na2SO3+CL2+H2O"Na2SO4+2HCL

  براي حذف يك گرم كلر آزاد در آب احتياج به 55/3 گرم سديم سولفيت متبلور است.

  ج) سديم بي سولفيت: سديم بي سولفيت نيز طبق واكنش زير سبب حذف كلر آزاد مي شود. ولي حذف كلر به طور صددر صد انجام نمي شود.

  2 Na H SO3+2CL+2 H2O" Na2SO4+4HCL+ H2 SO4

  د)كلسيم سولفيت :طبق رابطه زير كلسيم سولفيت مي تواند با كلر آزاد واكنش دهد و سبب حذف آن شود.

  Ca SO3+CL2+ H2O" Ca SO4+2 HCL

  از كلسيم سولفيد بعنوان دانه هاي بستر فيلتر استفاده مي شود و با عبور آب از فيلتر كلر آزاد جذب مي شود. از مزاياي استفاده از كلسيم سولفيت، عدم احتياج آن به دستگاه تزريق است، همچنين در فيلترهايي كه از كلسيم سولفيد استفاده مي شود نسبت به فيلترهاي داراي بستر زغالي، سرعت عبور آب مي تواند زياد باشد و اين امر سبب كوچكتر شدن فيلترهاي كلسيم سولفيت نسبت به فيلترهاي زغالي است. گران بودن كلسيم سولفيت از مشكلات اين روش مي باشد. هر واحد آن حدودا ده برابر قيمت هر واحد سديم سولفيت است.

  ه)گاز سولفورو: از گاز دي اكسيد كربن گوگرد و يا سولفورو نيز مي توان براي حذف كلر آزاد آب استفاده كرد. هر 0.6 گرم گاز خالص سولفورو قادر به حذف يك گرم كلر مي باشد.

  SO2+ CL2+2 H2O"2 HCL+ H2 SO4

   علاوه بر موارد فوق كه مي توانند با كلر آزاد وارد واكنش شوند، مي توان با قرار دادن آب در مخازن سرباز به مدت نسبتا زياد، مقدار كلر آزاد در آب را كاهش داد.

 • روش های پیشگیری از رسوبات دیگ بخار و بویلرها (قسمت سوم)

  روش های پیشگیری از رسوبات دیگ بخار و بویلرها (قسمت سوم)

  فصل سوم :

  تشریح اجزای دیگ های بخار

  تشریح اجزای دیگ بخار :

  ۳-۱- مدارهای عملکرد دیگ های بخار :

  یک دیگ بخار دارای چهار مدار زیر است :

  ۱)      مدار آب

  ۲)      مدار بخار

  ۳)      مدار سوخت و تجهیزات احتراق

  ۴)      مدار هوا و گازهای حاصل از احتراق

  که در هر مدار مذکور دستگاه ها و سیستم های متعددی فعالیت می کنند تا ایجاد بخار داغ و کنترل آن برای بارگیری توسط توربین با اطمینان کافی صورت گیرد .

  ۳-۱-۱- مدار آب و بخار و اجزای آن :

  آب در دیگ به وسیله پمپ های تغذیه دیگ از طریق شیرهای یکطرفه به درون دیگ رانده می شود . شیر یکطرفه مانع پس زدن آب گرم از دیگ می گردد . شیر مورد نظر و دیگر انواع آن را می توان در کتاب های مربوط به شیرها و لوله کشی جستجو کرد . آب در سیستم تغذیه ، بعد از شیرهای یکطرفه به اکونومایزر وارد می شود . در آنجا از گازهای خروجی دیگ مقداری حرارت کسب می کند و سپس وارد درام دیگ  می گردد . شکل های زیر یک نوع درام نیروگاه ۴۰۰MW را نشان می دهد . درام به مثابه مخزنی است برای انواع دیواره های لوله ای دیگ ،که به عنوان اتاقک جداسازی آب ازبخار نیز ، قبل از آنکه بخار به سوپرهیتر (  Super Heater) برود ، عمل می کند . آب از طریق لوله های پایین رونده از درام دیگ بخار ، به نام مقسم ( Header ) واقع در پایین دیگ بخار می رود . دیواره بویلر متشکل از یک ردیف لوله های نزدیک به هم است که حول اتاق احتراق (کوره ) و دیگر قطعات دیگ قرار گرفته اند تا از حرارت تابشی کوره جلوگیری شود .

  دیواره های لوله ای کوره دیگ ، که در معرض آتش ناشی از احتراق سوخت هستند ، به عنوان نواحی عمده بخارسازی به حساب می آیند . به این ترتیب ملاحظه می شود که لفظ دیواره آبی ، به هر حال اسم بی مسمایی است . لوله های دیواره کوره در اصل حاوی مخلوط آب و بخار ( دو فازه ) هستند . وزن مخصوص مخلوط مورد نظر کمتر از وزن مخصوص محتوای لوله های پایین آورنده است ، از این رو مخلوط دو فازه با سرعت به درام وارد می شود تا آب جای آنها را در پایین ترین قسمت دیواره های آبی بگیرد . مخلوط آب و
  بخار که وارد درام می شود ، به وسیله سیکلون ها حرکت چرخشی می کند و بخار از آب جدا می گردد . بخار جدا شده پس از عبور از ردیف های خشک کن ها ، قطرات آب خود را پس داده و بصورت اشباع وارد مقسم ورودی سوپر هیتر اولیه ( دما پایین ) می گردد .

  در دوره راه اندازی ، قبل از ورود آب تغذیه به دیگ بخار ، امکان راکد ماندن آب در اکونومایزر و داغ شدن بیش از حد آن وجود دارد . برای احتراز از این حالت از درام دیگ تا ورودی اکونومایزر ، از یک ارتباط لوله ای برای به جریان انداختن مجدد آب استفاده می شود . ارتباط لوله ای مذکور از یک لوله پایین رونده و یک شیر جداساز تشکیل می گردد . در برخی از دیگ های بخار ، یک پمپ جریان نیز به کار می رود تا همواره صرف نظر از وزن مخصوص سیال های موجود در اکونومایزر ، از جریان آب نیز اطمینان حاصل شود .

  بخار خشک اشباع  خارج شده از درام ، به اولین طبقه از سوپرهیترها که سوپرهیتردما پایین نام دارد ، وارد می شود . این نوع سوپرهیترها اغلب از نوع تابشی است و به طور مستقیم شعله ناشی از احتراق را می بینند . البته در بعضی از طرح های دیگر از نوع تابشی نبوده و در معرض گازهای حاصل از احتراق نصب می شوند . دمای بخار در طبقات مختلف سوپرهیترها تا دمای معینی ، که غالباً در واحدهای بخارساز ۵۳۸˚c است ، بصورت کنترل شده افزایش می یابد .

  غالباً بعد از سوپرهیتر دما پایین ، به ترتیب سوپرهیترهای دما متوسط و دما بالا قرار می گیرند . کنترل دما همیشه در خروجی سوپرهیتر دما متوسط و ورودی سوپرهیتر دما بالا در دستگاهی به نام دی سوپرهیتر عملی می شود . در ورودی و خروجی هر سوپرهیتر ، مقسم هایی وجود دارد . مقسم ها برای ایجاد تعادل گرمایی و همچنین تقسیم اصولی دبی سیال به لوله ها ، طراحی و نصب می شوند .

  بخار داغ ایجاد شده ، بعد از خروج از مقسم سوپرهیتر دما بالا ، به طرف توربین فشار قوی حرکت می کند و در آن منبسط می شود . بخار انبساط یافته با افت فشار بالا و دمای زیاد مواجه می شود . که غالباً آن را به دیگ بر می گردانند و در مبدلی به نام باز گرمکن ( Reheater ) دمای آن را بالا می برند .

  تحول ترمو دینامیکی فوق در فشار ثابت صورت می گیرد و دمای بخار دوباره تا دمای بخار اصلی بالا می رود . باز گرمکن ها هم ممکن است چند طبقه باشند که به نام های باز گرمکن دما پایین و دما بالا مشهور هستند . یاد آوری می شود که هنگام روشن کردن دیگ بخار ، جریان گازی از روی باز گرمکن بای پس می شود تا از سوختن باز گرمکن قبل از برقراری امکان تغذیه آن با بخار جلوگیری شود .

  در ادامه به تشریح تک تک قسمت های دیگ بخار می پردازیم .

  ۳-۱-۱-۱- کوره (Furnace) :

  کوره یک محفظه عایق است که در آن گرمای حاصل از احتراق سوخت مصرفی ازیک منبع دما بالا به یک منبع دماپایین منتقل می شود.

  وظیفه اصلی کوره ، تامین و انتقال حرارت معینی به سیال فرآیند تحت درجه حرارت های بالا می باشد . انتقال حرارت در کوره می تواند در اثر تشعشع و جابجایی صورت گیرد .

  بدنه کوره ها از دیواره آب ( Water Wall ) تشکیل شده است که تا نقطه اتصال به درام امتداد یافته است . دیواره آب از تعدادی لوله که محفظه احتراق را احاطه نموده اند ، تشکیل شده است . این لوله ها تقریباً نیمی از حرارت آزاد شده توسط احتراق سوخت را جذب می نمایند. در این بخش سهم اصلی انتقال حرارت را مکانیزم تشعشع به عهده دارد .

  آب ورودی به لوله ها ابتدا به تا دمای اشباع مربوط به فشار نقطه مورد نظر گرم می شود و سپس با ادامه حرکت در لوله ها تبخیر صورت گرفته و یک مخلوط مرطوب حاصل می شود . با حرکت جریان به سمت بالا به دلیل افت های اصطکاکی و وزن کمتر ستون آب رده بالای هر نقطه مشخص ، فشار کاهش می یابد . در نهایت مخلوط حاصل به درام تخلیه می گردد . شکل ۳-۱ درام یک نوع بویلر نیروگاهی را نشان می دهد.

   

  شکل ۳-۱ : درام یک نوع بویلر نیروگاهی

  ۳-۱-۱-۲- لوله اصلی تغذیه آب بویلر( Feed Water Pipe ) :

  این لوله وظیفه انتقال آب بویلر را به درام بخار( مخزن بخار ) بر عهده دارد و طراحی آن متناسب با ظرفیت بویلر و در شرایط حد اقل سرعت ۱m/s و درجه حرارت طراحی برای مواد متناسب با دمای اشباع در فشار طراحی صورت می گیرد .

  ۳-۱-۱-۳- پمپ تغذیه آب بویلر( Feed Water Pump ) :

  افزایش فشار هیدرواستاتیکی آب توسط پمپ ها صورت می گیرد و در طراحی آن ضریب ۱۰٪ اضافی را در نظر می گیرند . به دلیل عملکرد مداوم بویلرها و به لحاظ شرایط و ملاحظات دینامیکی ، معمولاً دو پمپ پیش بینی می شود و همیشه یکی در حالت رزرو ( Researve ) می باشد . فشار خروجی پمپ برابر با فشار طراحی بویلر ( فشار داخل درام بخار) به علاوه مجموع افت فشار جریان آب در لوله تغذیه آب بویلر و لوله های اکونومایزر است .

  ۳-۱-۱-۴- ری هیترها ( ReHeaters ):

  ری هیتر قسمتی از دیگ بخار است که بخار در قسمت فشار بالای توربین ، یا توربین فشار قوی ، پس از اینکه قسمتی از حرارت خود را هنگام انبساط از دست می دهد ، به این قسمت هدایت می شود .

  در دیگ های بخار، ری هیترها چون بعد ازسوپرهیترها ودر معرض دود نصب شده اند ، با استفاده از حرارت گازهای احتراق ، درجه حرارت بخار را بالا می برند و معمولاً دمای بخار را به دمای اولیه آن می رسانند .

  ترتیب قرار گرفتن و ساختمان یک ری هیتر مانند سوپرهیتر است . در دیگ های بخار جدید و مدرن ، قسمت های ری هیتر بطور مساوی با قسمت های سوپرهیتر مخلوط است و یا اینکه ممکن است به طور جداگانه، سوپرهیتر ثانویه در مقابل مشعل کوره و ری هیتر در مقابل دیگری باشد . دمای بخار در ری هیترها، به وسیله ری سوپرهیتر ری هیترها کنترل می شود . در شکل ۳-۲ یک دی سوپرهیتر ری هیتر از یک نیروگاه ۴۰۰MW و لوله کشی مربوط به آن نشان داده شده است .

  شکل ۳-۲ : نمایش شماتیکی یک دی سوپرهیترری هیتر

  ۳-۱-۱-۵- اکونومایزر ( Economizer ):

  پس از اینکه گازهای کوره قسمتی از حرارت خود را به لوله های آب یا دیواره های آبی و سوپرهیتر و ری هیترها می دهند ، هنوز مقدار قابل توجهی انرژی حرارتی دارند . اگر این انرژی به همراه گازهای حاصل از احتراق از دودکش تخلیه شود ، از نظر اقتصادی و از نظر راندمان دیگ بخار ، مقرون به صرفه نخواهد بود . به همین جهت از طریق یک اکونومایزر ، از حرارت باقیمانده استفاده می کنند . چون برای صرفه جویی در مصرف ، سوخت این قسمت را به دیگ های بخار اضافه کرده اند ، آن را صرفه جویی کننده یا اکونومایزر لقب داده اند .

  اکونومایزر را می توان به عنوان یک هیتر آب تغذیه محاسبه کرد ، زیرا آخرین هیتر آب تغذیه قبل از ورود آن به دیگ بخار است .

  اکونومایزر تعدادی لوله های سری دارد که در آخرین مرحله در مسیر گازهای حاصل از احتراق قرار می گیرد و آب تغذیه را گرم می کند . لوله ها به طور جداگانه یا بصورت حجمی قرار گرفته اند و به وسیله یک سری لوله های خمیده کوچک یا زانویی به یکدیگر وصل می شوند . عمده این اتصالات جوشکاری شده است . لوله های خمیده را ، در اصطلاح ، خم های اکونومایزر می گویند . آب در ابتدا به قسمت تحتانی یا سرد وارد می شود و از لوله ها گذشته به قسمت بالایی که گرم ترین قسمت است ، می رسد و آنگاه وارد هدر خروجی آن می شود ، سپس به درام می ریزد .

  لازم به ذکر است که لوله های اکونومایزر در قسمت بیرونی یا محیطی دارای فین یا پره هستند ، تا با افزایش سطح تبادل حرارتی  مقدار حرارت جذب شده زیاد باشد .

  گاهی اوقات اکونومایزر به دو قسمت بخار کننده و گرم کننده تقسیم می شود . در این صورت ، آب تغذیه ابتدا وارد قسمت گرم کننده می گردد که درجه حرارتش پایین است و بعد از افزایش دما ، به قسمت بخار کننده وارد می شود . از این روش در دیگ های بخار مدرن و جدید استفاده نمی شود . دیگ های جدید فقط شامل یک اکونومایزر است .

  ۳-۱-۱-۶- پیش گرمکن دوار یا یانگستروم ( Jangesterome ) :

  این نوع گرمکن معمولاً بعد از اکونومایزر ، در مسیر گازهای حاصل از احتراق بطرف دودکش قرار می گیرد تا قسمتی از حرارت باقیمانده از گازهای احتراق را جذب و به هوا منتقل کند .

  حرارت گازها در قسمتی از این نوع پیش گرمکن برای مدتی ذخیره می شود و سپس به هوای تغذیه دیگ بخار که از سوی فن های دمنده هوا ارسال شده است ، منتقل می گردد . درواقع در این نوع گرمکن ، سطوح انتقال گرما از نوع فلزی به ترتیب در معرض عبور هوا و یا گازهای گرم ، قرار می گیرند . این نوع گرمکن به نوع بازیافتنی نیزمشهور است .

  چنان که در شکل های ۳-۳ و ۳-۴ دیده می شود ، برای دوران قسمت چرخنده گرمکن از یک موتور استفاده می شود و حرکت محرک به وسیله چرخدنده های مناسبی به درام گردنده گرمکن منتقل می شود . سرعت دورانی درام یک یا دو دو دور در دقیقه است .

  شکل ۳-۳ : شماتیکی از گرمکن دوار یک نیروگاه دوار ۶۶۰MW

  درام شامل عناصرموجی شکل است که مابین صفحات شعاعی قرار می گیرند . این  صفحات شعاعی ، درام را به قسمت های مجزا تقسیم می کنند .

  گازها از میان عناصر یکطرف درام و هوا از میان عناصرطرف دیگر عبور می کنند . از این رو ، عناصر گردنده هنگامی که در معرض جریان گازها هستند ، حرارت را در خود ذخیره می کنند و موقعی که در مسیر جریان هوا قرار می گیرند ، حرارت ذخیره شده را به هوا منتقل می سازند واین عمل به طور مداوم ادامه می یابد .

  آب بندی های شعاعی جهت جلوگیری از نشت به صفحات جداکننده اضافه می گردند و آب بندی های محوری و محیطی برای جدا کردن طرف گاز از طرف هوا به کار برده می شوند . در یک نیروگاه بخاری با خروجی تقریبی ۳۰۰MW ، دمای گازهای ورودی به ایننوع پیش گرمکن ، حدود ۴۰۰˚C است .

  در یانگستروم چون فشار هوا از فشار گازها بیشتر است و امکان مخلوط شدن هوا وگاز وجود دارد ، ازچند نوع سیل آب بندی استفاده می شود . این نوع سیل ها از ورقه های نازک فلزی هستند که در موقع تماس باید امکان خم شدن نداشته باشند تا به بدنه آسیب وارد نشود .

   

  شکل ۳-۴ : نمایی از یک نوع یانگستروم

  چون انبساط یانگستروم به طرف بالا است ، و از طرفی ، روتور و گرمکن از پایین به وسیله یاتاقان ها محکم شده اند ، برای سیل پایینی محیطی ، در مواقع انبساط مشکلی پیش نخواهد آمد . اما سیل های محیطی بالایی ، عمدتاً برای تحمل دماهای بالا طراحی و ساخته می شوند .

  غالباً پیش گرمکن های دوار مجهز به دوده پاک کن و مسیر آتش نشانی و شستشو با آب و همچنین مسیرهای روغن برای یاتاقان های نگهدارنده و هدایت کننده هستند . پیش گرمکن های دوار دارای دمپرهای ورودی و خروجی برای گازهای حاصل از احتراق و هوا هستند که در مواقع بهره برداری ، این دمپرها باز می شوند و در صورت تریپ هر دو موتور AC و DC ، بطور اتوماتیک بسته می شوند .

  مزیت این نوع گرمکن بر انواع دیگر این است که ساختمان آن حجم کمتری داشته و جای کمتری را می گیرد . از طرف دیگر باعث بازیافت انرژی در کل چرخه نیروگاه می گردد . اما عیب آن این است که آب بندی کردن آن مشکل است .

  یکی از مسائل مهم در بهره برداری از این نوع گرمکن این است که چون دود ناشی از احتراق غالباً دارای گازهای اسیدی است ، نباید دود در یانگستروم به نقطه شبنم برسد ، زیرا در این صورت ، اسید تولید شده باعث خوردگی شیمیایی قطعات یانگستروم می شود . برای جلوگیری از بروز این اتفاق ، مقداری از هوای گرم شده را از گرمکن عبور می دهند و یا اینکه اجازه می دهند قسمتی از هوای سرد ، بدون اینکه از گرمکن بگذرد ، از بای پس عبور کند . حتی اگر لازم باشد تمام هوا را بای پس می کنند

  ۳-۱-۱-۷- دی سوپرهیترها ( DeSuperHeaters ) :

  سوپرهیترها را برای درجه حرارت های بالاتر از درجه حرارت مورد نیاز و برای تمامی شرایط بار توربین می سازند . در مواقع پایین آمدن بار توربین و پایین آوردن درجه حرارت بخار سوپرهیتر ، از دی سوپرهیتر استفاده می کنندو غالباً آن را بین دوسوپرهیتر سری شده قرار می دهند .

  دی سوپرهیترها خود دونوع هستند :

  نوع اول مبدل حرارتی پوسته و لوله ای که بخارداغ دمای اضافی خود را به آب تغذیه دیگ بخار می دهد . این نوع با وجود دارا بودن مزیت بازیافت انرژی ، با بالا رفتن تناژ تولید بخار ، عملاً نمی تواند پاسخگو باشد .

  نوع دیگراز دی سوپرهیترها که غالباً در نیروگاه های بزرگ از آنها استفاده می کنند ، نوع پاششی است که به آن ، تماسی نیز می گویند . در این نوع ، آب تغذیه به طور مستقیم به داخل بخار داغ پاشیده می شود و برودت لازم را به بخار داغ می دهد . مقدار آب پاشیده شده بر حسب درجه حرارت لازم تنظیم می شود . این نوع دی سوپرهیتر در شکل شماره     دیده می شود . لازم به یادآوری است که در مسیر ری هیتر نیز از این لوازم استفاده می کنند تا در صورت افزایش دمای بخار هنگام ری هیت ، آن را کاهش دهد .

  شکل۳-۵  نمایش شماتیکی یک نمونه دی سوپر هیتر را نشان می دهد .

   

  شکل ۳-۵ : نمایش شماتیکی یک نمونه دی سوپرهیتر

  ۳-۱-۱-۸- شیرهای اطمینان ( Check Valves ) :

  شیرهای اطمینان برای حفاظت و ایمنی دستگاه ها روی تمام دیگ های بخار نصب می شوند . یک شیر اطمینان خوب دارای مشخصات زیر است :

  ۱)      هنگام افزایش بیش از حد فشار ، باز شده و برای پایین آوردن فشار ، به مقدار کافی آب یا بخار را خارج می کند تا فشار اضافی از بین برود .

  ۲)      هنگامی که تحت فشار معینی کار می کند ، کاملاً بسته و آب بندی شده است .

  شیرهای اطمینان روی درام دیگ بخار ، هدرهای خروجی سوپرهیترها و ری هیترها نصب می شوند و تعداد آنها بستگی به اندازه و طرح دیگ بخار دارد . شیر اطمینان سوپرهیتر ، قبل از سوپاپ های اصلی و یکطرفه  دیگ بخار قرار گرفته اند و طوری تنظیم شده اند که در فشار کمتری نسبت به شیرهای اطمینان درام ، عمل تخلیه بخار را انجام دهند . منظور این است که جریان بخار در سوپرهیتر قبل از تخلیه از طریق سوپاپ های درام کم باشد تا باعث گرم شدن زیاد سوپرهیتر نشود . در شکل ۳-۶ یک نوع شیر اطمینان نشان داده شده است .

   

  شکل ۳-۶ : یک نوع شیر اطمینان بازارفنری

  ۳-۱-۲- مدار سوخت و هوا و اجزای آن :

  هوای لازم جهت احتراق یا به وسیله فن های دمنده هوا و یا از داخل اتاق دیگ که بویلر در آنجا نصب شده است و یا از بیرون و از محوطه نیروگاه تهیه می شود . در حالت اول حداکثر استفاده از حرارت هدر رفته از تشعشع وسته دیگ انجام خواهد شد . در صورت استفاده از هوای اتمسفر ، یک پیش گرمکن اولیه  برای هوا اجباری خواهد بود که غالباً از نوع مدل های بخاری است . پیش گرمکن ثانویه همیشه یانگستروم می باشد که همانطور که پیشتر شرح داده شد ، مبدلی است دوار که جهت بازیابی گازهای احتراق مورد استفاده قرار می گیرد . یعنی هوای مصرفی برای احتراق توسط دمای گازهای حاصل از احتراق داغ شده و به سر مشعل ها خواهد رفت .

  گازهای حاصل از احتراق در محل گذر خود ، از پاساژهای سوپرهیترها ، ری هیترها ، اکونومایزر و یانگستروم عبور کرده و دما را با آنها مبادله می کند . خروج گازهای حاصل از احتراق ، از کوره به طرف دودکش ، به سه طریق ممکن می شود :

  ۱)      خروج گازها یا تخلیه آنها تحت فشار انجام می گیرد که بستگی به فن دمنده هوا و فشار کوره دیگ بخار دارد .

  ۲)      خروج گازها به وسیله فن مکنده دود (I.D. Fan ) ، که غالباً در کوره های با فشار کمتر از فشار جو عملی می شود .

  ۳)      خروج بالانس شده ، که تابعی از فن دمنده هوا و فن مکنده دود خواهد بود .

  لازم به ذکر است که ارتفاع دود خارج شده از سر دودکش ، در طرح تخلیه دود اهمیت زیادی دارد . هر قدر ارتفاع آن بیشتر باشد ، آلودگی ناشی از احتراق در دیگ بخار ، در مسیرهای دورتر به وقوع خواهد پیوست .

  .در قسمت های بعدی راجع به مسائل تکنیکی هوا ، سوخت و احتراق آنها بحث خواهد شد .

  ۳-۱-۲-۱- تعریف سوخت و انواع آن :

  اجسامی که پس ازترکیب بااکسیژن هوا بسوزند و تولید حرارت نمایند، سوخت نام دارند .

  سوخت های فسیلی عمدتاً شامل عناصر شیمیایی کربن و هیدروژن بوده و از ترکیب آنها با اکسیژن تولید حرارت می شود . از این حرارت مستقیماً برای تولید بخار یا نیرو در نیروگاه های بخاری و گازی و دیزلی استفاده می شود .

  سوخت های فسیلی به سه دسته اصلی تقسیم می شوند : گازی شکل ، مایع و جامد .

  سوخت های مایع و گازی شکل به طور عمده ریشه نفتی دارند و سوخت های جامد شامل انواع ذغال سنگ ها ، چوب و … هستند .

  در نیروگاه های بخاری ایران ، بیشتر از سوخت های مایع یا گازی شکل استفاده می شود .

  بسته به محل نصب نیروگاه و مسائل اقتصادی ، نیروگاه ها ، برای یک یا چند سوخت خاص طراحی می شوند .

  ۳-۱-۲-۲- ارزش حرارتی ( Heating Value ) :

  ارزش حرارتی یک سوخت عبارتست از مقدار حرارتی که مخلوط سوخت و هوا پس از احتراق کامل و رسیدن به دمای محیط آزاد می کند و واحد آن مقدار حرارت آزاد شده در واحد جرم سوخت است .ارزش حرارتی معیار میزان حرارت دهی یک سوخت است .

  برای تعیین ارزش حرارتی سوخت در آزمایشگاه ها ، از پمپ های کالری متر استفاده می کنند .

  ارزش حرارتی سوخت های فسیلی با افزایش نسبت کربن به هیدروژن ،( C/H ) ،کم می شود ، زیرا از اتم های هیدروژن کم شده و بر اتم های کربن افزوده می شود . می دانیم که ارزش حرارتی کربن کمتر از هیدروژن است .

  ۳-۱-۲-۳- احتراق و تعریف آن :

  احتراق تحولی شیمیایی است و اکسیداسیون سریع سوخت ها را احتراق می گویند . محصولات قابل احتراق گازی شکل در حین تحول ، بر اثر آزاد کردن انرژی شیمیایی زیاد ، نورانی می شوند که نور حاصل را شعله می نامیم .

  در تحول احتراق ، از آنجایی که گاز ( مخلوط سوخت و هوا ) در بدو ورود به کوره نورانی نمی شود ، بنابراین منطقه احتراق شامل دو قسمت زیر است :

  ۱)      قسمت روشن و پرنور( Luminieus Zone )

  2)      قسمت فعل و انفعال ( Reaction Zone )

  اشتعال در اکثر نواحی فعل و انفعال بوقوع می پیوندد ، در حالی که سوختن کامل و صدور شعله حد اکثر در منطقه لومینانس ( پرنور ) واقع می شود .

  کم کردن منطقه فعل و انفعال و آزاد شدن سریع انرژی محبوس شیمیایی سوخت ، از کارهای تکنیکی در ساختن مشعل های نیروگاهی است . بدین معنی که در نیروگاه ها سعی می شود قطره های سوخت پس از ورود به کوره ، سریع تر به منطقه لومینانس برسد و انرژی خود را آزاد کند .

  ۳-۱-۲-۴- محصولات احتراق :

  محصولات احتراق عبارتست از مجموعه گازهای خشک ( Co ،Co2 ،So2 و … ) و گازهای تر ( بخار آب ناشی از احتراق H2 و رطوبت اولیه سوخت ) و مواد معلق جامد موجود در سوخت قبل از احتراق ،

  نظیر خاکستر( Ash ) و اجسام جامدی که در موقع احتراق از اثر شیمیایی ترکیبات مختلف پدید آمده باشند .( مثل : So4Na2 ،FeO و…)

  ۳-۱-۲-۵- راندمان احتراق :

   در صورتی که مخلوط هوا و سوخت بتواند یک شعله پایدار ایجاد کند ، بسته به درجه حرارت محیط ، جنس آن و حرکت سیال در اتاق احتراق ، قسمتی از سوخت یا تمام آن با هوا ترکیب شده و تولید حرارت خواهد کرد . اما اگر سوخت به طور کامل بسوزد ، عناصر موجود در سوخت کاملاً اکسید شده و تمام انرژی شیمیایی موجود در آن آزاد خواهد شد . در نهایت عناصر موجود در سوخت بصورت ذرات کربن ، CO ، CO2 و هیدروکربورهای نیم سوخته باقی می ماند .

   هرچه میزان این ترکیبات درمحصولات احتراق بیشتر باشد ، راندمان احتراق کاهش می یابد .

  بطور کلی بنا به تعریف داریم :

     انرژی حرارتی آزاد شده بوسیله عمل احتراق  = راندمان احتراق - ارزش حرارتی بالای سوخت

  ۳-۲- مشعل ها و انواع آنها ( Burners ) :

  مشعل ها عناصری هستند جهت اختلاط صحیح سوخت با هوا ، به منظور تبدیل انرژی شیمیایی سوخت به انرژی حرارتی ، توسط واکنشی به نام احتراق . برای تامین بهینه این منظور مشعل ها باید بتوانند :

  ۱)      سوخت را در حد انتظار اتمیزه کنند .

  ۲)      سوخت و هوا را در مدت زمان کوتاهی با هم بیامیزند .

  ۳)      تولید کربن نسوخته را به حد اقل برسانند .

  ۴)      هم چنین باید سرویس و نگهداری مشعل ها آسان باشد .

  ۵)      …

  مشعل ها را از نظر نوع سوخت به تیپ های مشعل های گازسوز ، مایع سوز و جامد سوز تقسیم می کنند . اما در اینجا مشعل ها را از نظر نحوه کار تقسیم بندی می کنیم :

  ۳-۲-۱- مشعل های تبخیری ( Vapourizing Burners ) :

  در این گونه مشعل ها سوخت در منطقه ای تبخیر شده ، سپس با هوای لازم برای احتراق می آمیزد و بعد محترق می شود . مشعل های بخاری های خانگی ، والورها ، چراغ های فتیله ای نفتی ، همه از این نوعند .

  ۳-۲-۲- مشعل های پودرکننده ( Atomizing Burners ) :

  در این نوع مشعل ها ، سوخت پس از اتمیزه شدن ( پودر شدن ) با هوا در آمیخته و وارد کوره می شود .

  ۳-۲-۳- مشعل های گریز از مرکز ( Rotating Cup Burners ) :

  در این گونه از مشعل ها که به مشعل های دورانی نیز شهرت دارند ، بر اثر دوران محفظه چرخشی ، سوخت وارد محفظه نیمه مخروطی اتمیزاسیون شده و بر اثر نیروی گریز از مرکز ، پودر می شود .

  زاویه محفظه اتمیزاسیون و همچنین سرعت زاویه ای دوران نقش های اساسی در اتمیزاسیون دارند . شیب شعله بستگی به شیب مخروط و همچنین وضعیت نازل دارد .

  سرعت دوران غالباً ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ دور در دقیقه است . عموماً برای پودر کردن نفت کوره ها از این گونه مشعل ها استفاده می شود .

  در عمل باید این مشعل ها را بطور افقی نصب کرد . از معایب این گونه مشعل ها ، همگن و هم اندازه نبودن قطرات اتمیزه شده سوخت و نشت زیاد مشعل را می توان نام برد .

  نمونه ای از این مشعل در شکل ۳-۷ نشان داده شده است :

   

  شکل ۳-۷ : نمونه ای از مشعل های Rotary Cup

  همچنین شکل های ۳-۸ و ۳-۹  دو نمونه مشعل گازی و گازوییلی مورد استفاده در بویلر ها با ادوات جانبی آنها نشان داده شده است :

   

  شکل ۳-۸ : یک نمونه مشعل گازوئیلی

  شکل ۳-۹ : مشعل گازی و ادوات جانبی آن

  ۳-۳- بازده حرارتی دیگ های بخار :

   از زمانی که بشر اولین ماشین حرارتی را ساخت ( اختراع جیمز وات)، روز به روزبه فکر توسعه ایده های طراحی خود به کمک امکانات بالقوه زمان بود .

  تکامل ماشین های پردردسر دیروز به کمک افزایش بهره وری آن ها میسر شده است و هرچه جلوتر می رویم ، بهینه سازی مصرف انرژی با افزایش بازده ماشین های موجود امکان پذیر می شود .

  دیگ بخارنیروگاه ها به عنوان یک ماشین ترمودینامیکی است که محاسبه بازده آن به دو روش زیر صورت می گیرد :

  ۱)     میزان انرژی خروجی نسبت به انرژی داده شده به کوره دیگ مقایسه می شود تا میزان قابلیت انتقال گرما توسط این ماشین ارزیابی شود . این روش محاسبه بازده را آنالیز اجمالی می گویند .

  ۲)     میزان انرژی تلف شده در طول فرایند تولید بخار مشخص می شود تا علاوه بر محاسبه بازده ، امکانات بالقوه صرفه جویی و به تبع آن ، افزایش بازده حرارتی دیگ بخار امکان پذیر شود . این روش محاسبه بازده را آنالیز تفصیلی می گویند .

  البته در اینجا به چگونگی انجام این روش ها و محاسبات و فرمولاسیون مربوط به آنها پرداخته نمی شود .

 • طراحی موتورخانه دیگ بخار و دیگ آبگرم

  طراحی موتورخانه دیگ بخار و دیگ آبگرم

  موتورخانه

  در طراحی موتورخانه موارد ذیل را باید مد نظر داشت:

  1- حداقل مساحت لازم برای موتورخانه


  مبحث 14 حداقل حجم بویلر روم را 16 برابر حجم دیگ ها ذکر کرده است که بنظر می رسد مساحتی که بدست می آید خیلی زیاد می شود. مثلاً اگر دو دستگاه دیگ فولادی به قطر 2 متر و طول 4 متر داشته باشیم و ارتفاع موتورخانه را 3  متر بگیریم حداقل مساحت 100 متر مربع می شود

  .ASHRAE مساحت مکانیکال روم (که بویلر روم را نیز در بر می گیرد) 4% تا 9% سطح زیر بنا قید کرده است و گفته شده که این برای اکثر ساختمان ها حدوداً 6% می شود ارتفاع موتورخانه باید بگونه ای باشد که برای اجرای کلکتورها و نیز لوله کشی بالای دیگ ها مشکلی حاصل نشود.

   2- چیدمان تجهیزات دستگاه ها داخل موتورخانه

   باید به گونه ای چیده شوند که امکان تعمیر آنها به آسانی فراهم باشد پس فواصل دستگاه ها از همدیگر و از دیوارها و درها و... حائز اهمیت است گفته شده حداقل راه عبور بدون مانع دیگ ها از همدیگر کمتر از 50 سانتیمتر نباشد

  مبدل های کویلدار و مبدل های لحظه ای (SHELL&TUBES)  باید فضای لازم در جلو آنها به منظور سرویس لوله ها و یا امکان تعویض کویل ها فراهم باشد هم چنین است در مورد دیگ های فولادی فایر تیوب

   3- موقعیت مکانی موتورخانه دیگ بخارو آبگرم

  فضای موتورخانه بهتر است نسبت به ساختمان، مرکزیت داشته باشد و سعی شود موتورخانه در گوشه های ساختمان قرار نگیرد هم چنین دودکش دیگ در مرزهای ساختمان قرار نگیرند زیرا در این حالت دودکش در مجاورت دیوار ساختمان های مجاور قرار می گیرد و ممکن است خروج دود از دودکش با مشکل مواجه شود.

  4- تأمین هوای احتراق و ونتیلاسیون

   مبحث 14 مقررات ملی ساختمان برای هر 2400Btu/h  ظرفیت دیگ ،1CFM  هوای احتراق بصورت مکانیکی (توسط فن) در نظر گرفته است این در حالی است که Klever Brooks  برای هر اسب بخار دیگ (34500 بی تی یو بر ساعت ) 10 فوت مکعب بر دقیقه پیشنهاد داده است.

  فشار هوای داخل موتورخانه باید مثبت باشد بنابراین هوا بایستی دمیده شود و از اگزاست فن استفاده نشود که هوا را مکش می کند.

 • فیلم آموزشی درخصوص کنترل سطح آب در دیگ بخار (بویلربخار)

  فیلم آموزشی جالب تهیه شده توسط شرکت اسپیراکس سارکو آمریکا در خصوص نمایش کنترل سطح آب در دیگ بخار (بویلر بخار)

   

   

  کنترل سطح آب در دیگ بخار(بویلر بخار) از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا در صورتی که سطح آب از میزان مورد نظر کاهش یابد به دلیل ارتباط بین بخار و آتش بسیار خطرناک خواهد شد.

   

  در این کلیپ و فیلم نحوه عملکرد کنترل سطح آب در دیگ بخار به نمایش درآمده است.

   

   این فیلم آموزشی را می توانید در لینک زیر و کانال ما در سایت آپارات مشاهده نمایید

   

   

   

  در دیگ بخار لوله آتشی سطح آب توسط تجهیزاتی بنام لول کنترل تنظیم می شود و این تنظیم بصورت مکانیکی و اتومات انجام می شود

   

  در لول کنترل ها یک توپی فلزی در سطح آب شناور است و با پایین و بالا رفتن آن سبب حرکت اهرم هایی شده که در نهایت سبب سوئیچ هایی در آن می شود

   

  سوئیچ ها طوری تنظیم می شوند که در نهایت در زمانی که سطح آب پایین است فرمان روشن شدن به پمپ داده می شود و زمانی که به حد بالا رسید پمپ قطع می شود

   

   

   

 • کارواش بخار روش جدید برای تمیزکاری ماشین ها با کاهش بسیار چشمگیر در مصرف آب

  کارواش بخار یک روش جدید برای تمیزکاری و شستشوی ماشین ها و خودروها است که علاوه بر کاهش بسیار چشمگیر در مصرف  آب سبب ایجاد توامندی های جدید در امور کارواش نیز شده است

  برای درک بیشتر متن ذیل را مطالعه نمایید و به سایت های تخصصی ما مراجعه نمایید

   

   

   

  کارواش بخار چیست؟

  کارواش (carwash) یا شستشوی ماشین در روش سنتی آن به وسیله آب و مواد شوینده انجام می شود و زمانی که این ایده مطرح شد که می توان از بخار برای این فرآیند استفاده کرد اولین کارواش بخار ایجاد شد.

  واقعیت اینکه ایده استفاده از بخار برای شستشو یا تمیزکاری ماشین ها کی و کجا و بوسیله چه کسی مطرح شده است امری نامشخص است در عین اینکه خیلی ها ممکن است مدعی آن باشند.

   یک کارواش بخار چگونه کار می کند؟

  در یک کارواش بخار با استفاده از دیگ بخار، بخار مورد نیاز تامین می گردد و این بخار که با خصوصیات خشک یا بخار تر می تواند مورد استفاده قرار گیرد برای سه عمل مهم در کارواش ها مورد استفاده می شود

  در فرآیند روشویی بخار هم میتوان از بخار خشک بهره گرفت و هم از بخار تر ولی در فرآیندهای دیگر استفاده از بخار خشک یا بخار تر به تجربه و تکنیک اپراتور کارواش بستگی دارد.البته در برخی امور استفاده از بخار تر مناسب نیست از قبیل موتورشویی یا داخل شویی ماشین.

   

  برای ایجاد یک کارواش بخار چه تجهیزاتی مورد نیاز است؟

  در یک کارواش بخار مهمترین تجهیزاتی که مورد استفاده می باشد ، یک دیگ بخار با پلاک استاندارد می باشد. زیرا دیگ بخار مورد استفاده اگر تحت نظارت شرکت های معتبر بازرسی مورد تایید سازمان استاندارد تولید نشده باشد میتواند باعث ایجاد خطرات بسیار بلقوه ای در محل کارواش شود

  دیگ بخار محصولی است که تحت فشار بالا و در دمای جوش بالاتر از 100 درجه (150 الی180 درجه) کار میکند و اگر بهدلائلی نیز دیگ به حالت انفجار برسد علاوه بر انفجار بسیار مخرب ، دمای بخار و آبداغ بسیار بالاتر خواهد بود.

  بنابراین اینکه دیگ بخار با چه کیفیتی ساخته شده و چه تجهیزاتی بر روی آن نصب است بسیار مهم می باشد. لذا توصیه می شود توجه جدی به این امر شود.

  تجهیزات دیگر مورد نیاز شامل جت پرشر آب و تجهیزات کف پاش و جاروبرقی مخصوص می باشد.

   برای کسب اطلاعات تخصصی می توانید به سایت های این گروه در ذیل مراجعه نمایید:

  1-Steam Wash.ir

  2-IrSteamWash.com

   

   

   

 • موتورخانه مرکزی برای دیگ بخار و دیگ آبگرم

  موتورخانه های مرکزی دیگ بخار و دیگ آب گرم:

  موتورخانه مرکزی در کلیه ساختمان های مسکونی بلند مرتبه یا ساختمان های تجاری- آموزشی- رفاهی- درمانی و بهداشتی و صنعتی به عنوان قلب آن واحد تلقی می شود.

  بنابراین در طراحی- ساخت- انتخاب و نصب تجهیزات و راه اندازی و نگهداری و بهره برداری آنها باید نهایت دقت را به عمل آورد. در مجموع سعی شده است که در حد توان به موارد فوق پرداخته شود.

  موتورخانه با توجه به نوع کاربری ساختمان و نظر مهندس طراح می بایستی به شکل مناسب ساخته شود که بتواند بخشی از تجهیزات زیر را (بستگی به موارد مورد نیاز) در خود جای دهد.

  1- دیگ ها اعم از دیگ بخارو دیگ آب گرم- دیگ آبداغ (آب داغ)

  2- مبردها یا سرد کننده ها اعم از چیلرهای ضربه ای- دورانی یا جذبی

  3- تجهیزات تصفیه آب و سختی گیر و تولید آب صنعتی

  4- کمپرسورها

  5- پمپ ها در انواع مختلف آن

  6- منابع ذخیره آب

  7- منابع آب بهداشتی اعم از کویلی (بخار یا آب داغ یا الکتریکی) یا دو جداره ها

  8- منابع انبساط

  9- مبدل های حرارتی اعم از مبدل های بخار یا آب داغ و گرم

  10- لوله ها در اندازه های متفاوت

  11- آهن آلات مورد نیاز ساخت انواع نگهدارنده

  12- شیرآلات در اندازه و انواع مختلف

  13- عایق کاری لوله ها و تجهیزات

  14- نصب علائم هشدار دهنده و هدایت کننده

  15- مخازن سوخت

  16- تجهیزات اختصاصی و یا خاص مانند سیستم تولید خلاء، سیستم تولید گازهای طبی و اکسیژن و.....

  17- دی گازور

  18- منبع سوخت روزانه

  19- تجهیزات اعلام و اطفاء حریق

  20- تجهیزات برق اضطراری

  21- برج های خنک کشی

  ساختمان موتورخانه دیگ بخار باید به گونه ای باشد که ابعاد آن بتواند تجهیزات مورد نیاز را در خود جای دهد و پیش بینی فضای کافی در اطراف تجهیزات به منظور انجام تعمیرات لازم شده باشد.

  ارتفاع موتورخانه دیگ های بخار باید به اندازه ای باشد که بتوان لوله کشی در سطوح مختلف و همچنین نصب تجهیزات و تعمیرات، تعویض قطعات را به راحتی انجام داد.

  موتورخانه های دیگ بخار و آبگرم باید دارای یک شبکه کانالی دقیق تخلیه آب در کف باشد که به وسیله شبکه های مناسب روی آن پوشش داده شود تا در مواقعی که نیاز به تخلیه و سرویس و تعمیر تجهیزات است بتوان آب، آنها را به راحتی تخلیه نمود.

  هوای داخل موتورخانه باید طوری تهویه شود که هم هوای مورد نیاز تجهیزات مانند بویلرهای بخار و آبگرم تأمین شده و هم اپراتورها بتوانند به راحتی در آنجا کار کنند.

  فونداسیون دستگاهها و تجهیزات موتورخانه می بایستی طوری ساخته شود که از هر طرف دستگاه 10 سانتیمتر بیشتر باشد و نیز دارای بلندی 10 سانتیمتر هم باشد.

  در ساختمان موتورخانه می بایستی محلی جهت استقرار اپراتورها که به صورت شبانه روزی بایستی در محل باشند و همچنین محلی جهت احداث یک کارگاه کوچک جهت تعمیرات اولیه تجهیزات موتورخانه و محلی جهت (انباری) برای نگهداری ابزار آلات مورد نیاز و نگهداری لوازم و قطعات یدکی خیلی ضروری پیش بینی شود.

  همچنین در درها و راههای خروجی موتورخانه ها باید طوری ساخته و طراحی شود که پرسنل موتورخانه های دیگ بخار و دیگ آب داغ در مواقع ضروری بتوانند به راحتی و با کمترین اتلاف وقت از آن محل ها خارج شوند.

  آرایش و جانمایی نصب تجهیزات موتورخانه می بایستی به نحوی انجام شود که:

  1- دسترسی به دستگاهها و تجهیزات جهت تعمیر و تعویض راحت باشد.

  2- اپراتورها بتوانند به راحتی تجهیزات را مورد بازبینی و بررسی قرار دهند.

  3- فواصل دستگاه و تجهیزات نسبت به یکدیگر به اندازه ای باشد که حجم موتورخانه را بیش از حد بزرگ ننماید و نیز از نظر اقتصادی بکارگیری لوازم جانبی نیز توجیه فنی و اقتصادی داشته باشد.

  4- در آرایش دستگاههای موتورخانه می بایستی حداقل 5 مشخصه زیر رعایت گردد.

  الف- قسمت دیگ ها یا تجهیزات گرمایش که تعمیرات کلیه و لوازم و تجهیزات تولید گرما در یک محل جانمایی و مستقر شوند.

  ب- بخش چیلرها یا تجهیزات سرباز که تعمیرات کلیه و لوازم و تجهیزات تولید سرما در یک محل جانمایی و مستقر شوند.

  ج- بخش انتقال دهنده سرمایش و گرمایش مانند پمپ ها و تجهیزات مشابه جانمایی و مستقر شوند.

  د- بخش تهیه آب صنعتی و تجهیزات جانبی مانند کلکتورهای آب بهداشتی، و سیستم اطفاء حریق جانمایی و مستقر شوند.

  ه- تابلوهای الکتریکی توزیع نیروی برق می بایستی در محل جداگانه جانمایی شوند.

 • نمونه سؤال و تست آزمون تأسيسات مكانيكي و دیگ بخار-بخش اول

  نمونه سؤال و تست آزمون تأسيسات مكانيكي و دیگ بخار(تاسيسات آب گرم كننده يا بخار)-بخش اول

   

  100- در آزمايش لوله‌كشي آب باران ساختمان با آب، فشار و مدت آزمايش، چقدر است؟

  الف) 4 بار – 30 دقيقه

  ب) ارتفاع كل ساختمان – 30 دقيقه

  ج) ارتفاع كلي ساختمان – 15 دقيقه

  د) 4 بار – 15 دقيقه

   

  101- اگر دستشويي به صورت يك لگن سرتاسري باشد، چند سانتيمتر از طول آن بايد به عنوان يك دستشويي مستقل شناخته شود؟ و همه ضوابط يك دستشويي مستقل درباره آن رعايت شود؟

  الف) 40 سانتي متر                                                                                             ب)50 سانتي متر

  ج) 60 سانتي متر                                                                                                د) 75 سانتي متر

   

  102- توالت ايراني، فرنگي و بيده بايد طوري نصب شود كه فاصله محور طولي آن از ديوار مجاور يا هر مانع ديگر و جاي خالي جلو آن تا ديوار، يا در مقابل، به ترتيب چند سانتي‌متر باشد؟

  الف) 38-46                                                                                       ب) 38-55

  ج) 45-46                                                                                           د) 45-55

   

  103- روي لوله انشعاب از آب آشاميدني براي تغذيه شبكه آب آتش‌نشاني، به منظور حفاظت، حداقل چه شيرهايي بايد نصب شود؟

  الف) يك شير قطع و وصل

  ب) يك شير قطع و وصل و يك شير يك طرفه

  ج) يك شير يك طرفه

  د) يك شير قطع و وصل و يك خلاء شكن

   

  104- حداكثر گنجايش مجاز مخزن روزنه سوخت مايع، كه در موتورخانه نصب مي‌شود، چقدر است؟

  الف)240 ليتر                                                                                       ب) 350 ليتر

  ج) 500 ليتر                                                                                         د) 750 ليتر

   

  105- حداكثر فشار آب پشت شيرهاي لوازم بهداشتي، در وضعيت بدون جريان چقدر است؟

  الف) 6 بار                                                                                                             ب) 4 بار

  ج) 3 بار                                                                                                 د) محدود نيست

  106- در مخزن ذخيره آب آشاميدني تراز اتصال لوله ورودي، لوله سرريز و سطح آب بايد اختلاف ارتفاعي دست كم برابر كدام ارقام زير داشته باشد؟

  الف) دهانه لوله ورودي 40 ميليمتر بالاتر از سرريز

  ب) دهانه لوله ورودي 40 ميليمتر بالاتر از سطح آب

  ج) دهانه لوله ورودي 40 ميليمتر بالاتر از لوله ورودي

  د) الف و ب

   

  107- به منظور افزايش فشار آب، روي لوله ورودي آب شهر به شبكه لوله‌كشي آب ساختمان، چه محلي براي نصب پمپ مناسب است؟

  الف) بلافاصله پس از انشعاب آب شهر

  ب) قبل از ورود به مخزن ذخيره

  ج) هيچ محدوديتي ندارد

  د) ‌نصب مستقيم پمپ روي انشعاب آب شهر مجاز نيست

   

  108- در توزيع آب سرد و گرم مصرفي به لوازم بهداشتي يك ساختان بلند لازم است ساختمان به دو يا چند منطقه (ZONE)‌ تقسيم شود. تعداد طبقات هر منطقه چگونه انتخاب مي‌شود؟

  الف) هر 10 طبقه يك منطقه

  ب) هر 12 طبقه يك منطقه

  ج)‌ فشار آب پشت شيرهاي لوازم بهداشتي حداكثر 4 بار باشد

  د) بستگي به سيستم آب‌رساني دارد

   

  109- اتصال لوله آب باران به شبكه لوله‌كشي فاضلاب در داخل ساختمان مجاز نيست. اتصال‌اين دو لوله در خارج ساختمان به چه ترتيب بايد باشد؟

  الف) روي لوله فاضلاب سيفون نصب شود

  ب) روي لوله آب باران سيفون نصب شود

  ج) روي هر دو لوله سيفون نصب شود

  د) سيفون لازم نيست

   

  110- در آزمايش لوله‌كشي آب باران ساختمان با آب، فشار و مدت آزمايش چقدر است؟

  الف) 4 بار – 30 دقيقه

  ب) 4 بار – 15 دقيقه

  ج) ارتفاع ساختمان – 15 دقيقه

  د) 6 بار – 30 دقيقه

   

  111- در لوله‌كشي فولادي گالوانيزه توزيع آب مصرفي در ساختمان، اتصال بازشو به چه ترتيب امكان‌پذير است؟

  الف) با نصب بوشن و اتصال دنده‌اي

  ب) با نصب مهره ماسوره

  ج) با نصب فلنج دنده‌اي

  د) ب و ج

   

  112- شبكه صافي كفشوي آب باران روي بام بايد نسبت به تراز روي بام در چه وضعيتي قرار گيرد؟

  الف) با تراز روي بام هم سطح باشد

  ب) 100 مليمتر بالاتر از تراز روي بام باشد

  ج) 50 ميليمتر بالاتر از روي بام باشد

  د) محدوديتي ندارد

   

  113- ارتفاع آب هوابند سيفون لوازم بهداشتي ممكن است بر اثر فشار معكوس يا مكش سيفوني كاهش يابد.‌اين تغييرات فشار در لوله‌كشي فاضلاب نبايد از 38 ميليمتر آب بيشتر باشد و حداقل ارتفاع آب هوابند سيفون نبايد از كدام ارقام زير كمتر شود؟

  الف) 50 ميليمتر                                                                                  ب)40 ميليمتر

  ج) 25 ميليمتر                                                                                      د) 15 ميليمتر

   

  114- حداقل و حداكثر فشار آب در پشت شير دوش، در حالت بدون جريان (NO FLOW) برحسب پوند براينچ مربع، چقدر است؟

  الف) 8 و 60                                                                                          ب) 10 و 30

  ج) 15 و 60                                                                                           د) 15 و 40

   

  115 – قطر نامي لوله هواكش توالت‌ايراني دست كم بايد چقدر باشد؟

  الف) بستگي به طول لوله هواكش دارد                                                         ب)‌اينچ

  ج) ‌اينچ                                                                                           د) 2‌اينچ

   

  116- در سرب ريزي اتصال لوله‌هاي چدني سركاسه‌دار سيستم لوله‌كشي فاضلاب كدام يك از ارقام زير درست است؟

  الف) عمق سرب‌ريزي 25 ميليمتر - 3 ميليمتر پايين‌تر از لبه سر كاسه

  ب) عمق سرب‌ريزي 20 ميليمتر – تا لبه سركاسه

  ج) عمق سرب‌ريزي 20 ميليمتر- 3 ميليمتر پايين‌تر از لبه سركاسه

  د) عمق سرب‌ريزي 25 ميليمتر – تالبه سركاسه

   

  117 – شيب لوله افقي فاضلاب در داخل ساختمان چقدر باشد؟

  الف) يك درصد                                                                   ب) يك تا سه درصد

  ج) دو درصد                                                                        د) سه درصد

   

  118-در لوله‌كشي آب سرد و آب گرم مصرفي، اتصال يك شير چدني فلنجي به لوله فولادي گالوانيزه چگونه بايد صورت گيرد؟

  الف) با استفاده از فلنج مقابل، از نوع فولادي با اتصال جوشي

  ب) با استفاده از فلنج مقابل، از نوع فولادي با اتصال جوشي و گالوانيزه كردن محل جوش

  ج) با استفاده از فلنج مقابل، از نوع چدني با اتصال جوشي

  د) با استفاده از فلنج مقابل، از نوع چدني با اتصال دنده‌اي

   

  119- آزمايش لوله‌كشي فاضلاب داخل ساختمان با كدام يك از سيالات زير امكان پذير است؟

  الف) با آب                                                                           ب) با هوا

  ج) با دود                                                                                              د) الف و ب و ج هر سه

   

  120-حفر ترنچ‌هايي به موازات پي ساختمان، براي نصب لوله، در چه فاصله‌اي مجاز است؟

  الف) به فاصله دو متر از پي

  ب) بستگي به قطر لوله دارد

  ج) زير خط 45 درجه از سطح باز پي

  د) به فاصله سه متر از پي

   

  121-در لوله‌كشي آب مصرفي داخل ساختمان شير خلاشكن به چه منظور بايد نصب شود.

  الف) خروج هواي مزاحم در داخل لوله

  ب) جلوگيري ازبه وجود آمدن شبكه منفي در شبكه لوله‌كشي

  ج) متعادل كردن فشار شبكه لوله‌كشي

  د) صرفه‌جويي در مصرف آب

   

  122-حداقل فاصله قائم بين لوله توزيع آب آشاميدني و لوله فاضلاب، در تقاطع ها چقدر است؟

  الف) 30 سانتيمتر روي فاضلاب

  ب) 30 سانتيمتر زير فاضلاب

  ج) 50 سانتيمتر روي فاضلاب

  د) 50 سانتيمتر زير فاضلاب

   

  123-آزمايش هر قسمت از لوله‌كشي توزيع آب آشاميدني در ساختمان در كدام مرحله بايد انجام گيرد؟

  الف) قبل از ضد عفوني كردن                                                          ب) پس از نصب لوازم بهداشتي

  ج) پيش از پوشاندن روي لوله‌ها                                      د) پس از سرويس و شستشوي شبكه لوله‌كشي

   

  124-با توجه به سرعت جريان فاضلاب در لوله فاضلاب در لوله قائم يك ساختمان سي طبقه به ارتفاع 96 متر كدام پاسخ درست است؟

  الف) يك عدد سرعت گير لازم است

  ب) دو عدد سرعت گير لازم است

  ج) سه عدد سرعت گير لازم است

  د) سرعت گير لازم نيست

   

  125- اگر از پشت بام براي محل كار استفاده شود حداقل ارتفاع دهانه خروجي لوله هواكش، نسبت به سطح بام، چقدر بايد باشد؟

  الف) 1 متر                                                                                            ب) 5/1 متر

  ج) 2/2 متر                                                                                          د) 80/2 متر

   

  126- در موردي كه دهانه انتهاي لوله هواكش فاضلاب در روي بام در معرض يخ بندان قرار گيرد، حداقل قطر‌اين لوله بايد چقدرباشد؟

  الف) 2‌اينچ                                                                                           ب) 3‌اينچ

  ج) 4‌اينچ                                                                                               د) 5‌اينچ

   

  127- حداكثر فشار كار مجاز مصالح لوله‌كشي آب سرد و آب گرم مصرفي در داخل ساختمان، در دماي 65 درجه سانتي گراد، از چقدر نبايد كمتر باشد؟

  الف) 6 بار                                                                                             ب) بستگي به فشار كار سيستم دارد

  ج) 10 بار                                                                                              د) 15 بار

   

  128-فشار آزمايش لوله‌كشي فاضلاب داخل ساختمان، با آب، چقدر است؟

  الف) 3 متر                                                                                            ب) 6 متر

  ج) 10 متر                                                                                             د) 15 متر

   

  129-ابه چه ترتيب ميتوان تخليه آب دستگاه‌هاي گرم كننده را، كه دماي بالاتر از 65 درجه سانتي گراد دارند ( تاسيسات گرمايي با آب گرم كننده يا بخار )، به شبكه لوله‌كشي فاضلاب ساختمان انتقال داد؟

  الف) با نصب يك سيفون قبل از ورود آب به شبكه فاضلاب

  ب) با نصب يك شير يك طرفه و يك شير قطع و وصل

  ج) با نصب يك مخزن واسط و‌ايجاد فاصله هوايي در درون آب به مخزن

  د) مستقيماً‌ با يك شير قطع و وصل

   

  130- يك لوله قائم فاضلاب ( STACK ) در بين راه به ناچار دو خم ( OFFSET ) دارد. در چه فاصله‌اي از خم ها ميتوان انشعاب فاضلاب ديگري به‌اين ( OFFSET ) متصل نمود؟

  الف) به فاصله ده برابر قطر لوله قائم از اولين خم

  ب) به فاصله پنج برابر قطر لوله قائم از دومين خم

  ج) در نقطه مياني قطعه ( OFFSET ) بين دو خم

  د) اتصال انشعاب به قطعه ( OFFSET ) مجاز نيست

   

  131-كابرد شير خلا شكن ( VACUM BREAKER ) در لوله‌كشي توزيع آب آشاميدني داخل ساختمان چيست؟

  الف) تخليه هواي مزاحم داخل شبكه لوله‌كشي

  ب) جلوگيري از‌ايجاد فشار منفي در شبكه لوله‌كشي

  ج) صرفه‌جويي در مصرف آب

  د) الف و ب هر دو

   

  132- اتصال تخليه كداميك از لوازم بهداشتي و دستگاه‌هاي زير، به لوله‌كشي فاضلاب بهداشتي ساختمان بايد غير مستقيم ( IN DIRECT ) باشد؟

  الف) استريلايزر                                                                                   ب) ماشين ظرفشويي

  ج) هوارسان                                                                                         د) الف و ب و ج هر سه

   

  133- براي حفاظت از شبكه آب آشاميدني، اتصال آب به بيده در چه شرايطي مجاز است؟

  الف) فاصله هوايي

  ب) يك شير يك طرفه و يك خلاشكن

  ج) شير يك طرفه دو تايي

  د) هر يك از الف و ب و ج

   

  134-براي حفاظت از شبكه آب آشاميدني، اتصال آب به بيده در چه شرايطي مجاز است؟

  الف) اگر بيده آب فشان مستغرق دارد مطلقاً‌ ممنوع است

  ب) اگر بيده آب فشان مستغرق ندارد بايد خلا شكن نصف شود

  ج) اگر بيده آب فشان مستغرق ندارد، اتصال آب با فاصله هوايي باشد

  د) الف و ج هر دو

  135- تغذيه تاسيسات آب گرمكننده يا دیگ بخار، از شبكه لوله‌كشي آب آشاميدني ساختمان در چه شرايطي مجاز است

  الف) با فاصله هوايي                                                           ب) يك شير يك طرفه و يك خلا شكن

  ج) شير يك طرفه دو تايي                                                 د) هر يك از موارد الف و ب و ج

   

  136- اگر طول لوله‌كشي آب گرم مصرفي بيش از حد معيني باشد، بايد سيستم لوله‌كشي برگشت آب گرم طراحي شود. روش صحيح اندازه گيري لوله برگشت كدام است؟

  الف) دو اندازه كوچك تر از لول آب گرم

  ب) دبي آب در خط برگشت بايد به اندازه‌اي باشد كه دماي آب در تمام نقاط لوله رفت كمتر از حداقل مجاز نباشد

  ج) بر مبناي يك گالن در دقيقه براي بيست عدد مصرف كننده

  د) به طول لوله بستگي دارد

   

  137-لوله قائم فاضلاب در پايين ترين طبقه بايد با دو عدد زانوي 45 درجه به وضعيت افقي برسد. تا چه فاصله‌اي از لوله قائم فاضلاب نبايد به‌اين لوله افقي انشعاب فاضلاب متصل كرد؟

  الف) يك متر                                                                        ب) دو متر

  ج) محدوديتي ندارد                                                         د) بستگي به قطر لوله دارد

   

  138- در يك ساختمان 15 طبقه، فاصله كف تا هر طبقه 3 متر و فشار آب شهر در پاي ساختمان 6 بار است. براي آن كه فشار آب در پشت شيرهاي برداشت د رحدود مجاز باشد كداميك از راه حل هاي زير صحيح است؟

  الف) روي با م مخزن ذخيره باشد و توزيع از بالا به پايين انجام گيرد

  ب) 7 طبقه پايين مستقيما از آب شهر تغذيه شود و براي 8 طبقه بالا مخزن و بوستر پمپ نصب شود

  ج) آب وارد مخزن شود و براي هر يك از دو منطقه بالا و پايين بوستر جداگانه نصب شود

  د) 8 طبقه بالا مستقيما از آب شهر تغذيه شود و براي 7 طبقه پايين فشار شكن نصب شود

   

  139-اتصال دوش شلنگي ( دوش كمر تلفني ) به لوله آب سرد مصرفي يا لوله آب گرم مصرفي بايد با نصب شير يك طرفه دوتايي يا يك شير يك طرفه و يك خلا شكن حفاظت شود. چرا؟

  الف) چون ممكن است از طريق مكش سيفوني، آب شهر آلوده شود

  ب) چون ممكن است از طريق فشار معكوس، آب شهر آلوده شود

  ج) چون ممكن است آب گرم مصرفي وارد لوله‌كشي آب سرد مصرفي شود

  د)‌اين حفاظت اصلا لازم نيست

   

  140- اتصال تخليه فاضلاب لوازم بهداشتي به لوله‌كشي فاضلاب ساختمان بايد با واسطه سيفون صورت گيرد تا بو و گازهاي زيان‌‌آور شبكه لوله‌كشي فاضلاب به داخل فضاهاي ساختمان نفوذ پيدا نكند. چه عواملي در لوله‌كشي فاضلاب ممكن است‌اين خاصيت سيفون را بي‌فايده كند؟

  الف) فشار معكوس ( BACK PRESSURE )                                                     ب) مكش سيفوني ( BACK SIPHONACE)

  ج) تبخير آب داخل سيفون                                                                                               د) هريك از الف و ب و ج

   

  141- انتقال فاضلاب خروجي از برخي دستگاه‌ها به شبكه لوله‌كشي ساختمان بايد از نوع اتصال غير مستقيم ( INDIRECT WASTE ) باشد.‌اين اتصال چگونه است؟

  الف) با فاصله هوايي                                                                                           ب) با نصب كفشوي زير دستگاه

  ج) با نصب سيفون روي لوله خروجي از دستگاه                                                          د) با نصب سيفون و فاصله هوايي

   

  142- در اتصال غير مستقيم، روي لوله دريافت كننده ( RECEPTOR ) سيفون لازم است.‌ايا روي لوله خروجي از دستگاه هم سيفون لازم است.

  الف) اگر طول لوله خروجي بيش از 30 سانتيمتر باشد، لازم است

  ب) اگر طول لوله خروجي بيش از 60 سانتيمتر باشد، لازم است

  ج) اگر لوله خروجي قائم باشد، لازم است

  د) اگر لوله خروجي افقي باشد، لازم است

   

  143- زير هر شير برداشت آب در ساختمان بايد دريافت كننده‌اي باشد. در كدام موارد زير دريافت كننده لازم نيست

  الف) شير آتش نشاني

  ب) شير سر شلنگي كه مخصوص اتصال به دستگاه باشد

  ج) شير سر شلنگي شستشوي كف

  د) الف و ب هر دو

   

  144- كداميك يك از لوازم بهداشتي داخل ساختمان بايد حتماً با آب آشاميدني تغذيه شوند؟

  الف) سينك ظرفشويي                                                                       ب) دستشويي و دوش

  ج) دوش و فلا ش تانك توالت                                                          د) الف و ب هر دو

   

  145- چرا شبكه لوله‌كشي آب گرم مصرفي داخل ساختمان لازم است لوله‌كشي برگشت داشته باشد؟

  الف) به منظور صرفه‌جويي در مصرف آب

  ب) به منظور حفظ دماي آب خروجي از شيرهاي برداشت

  ج) به منظور صرفه‌جويي در مصرف انرژي

  د) الف و ب و ج هر سه

   

  146- براي شستشوي توالت‌ايراني يا فرنگي روي‌اين لوازم بهداشتي ميتوان فلاش تانك ( FLASH TANK ) يا فلاش والو
  ( FLASH VALVE ) نصب كرد، از نظر صرفه‌جويي در مصرف آب كدام يك ترجيح دارد؟

  الف) فلاش والو                                                                   ب) فلاش تانك

  ج) از‌اين نظر با هم فرق ندارند                                       د) بستگي به قطر لوله آب دارد

   

  147- براي حفاظت از شبكه لوله‌كشي آب آشاميدني، نصب شير مخلوط آب سرد و آب گرم مصرفي روي لوازم بهداشتي، با رعايت چه شرايطي مجاز است؟

  الف) روي اتصال لوله آب سرد يك شير يك طرفه نصب شود

  ب) دهانه مشترك خروج آب از شير قابل مسدود شدن نباشد

  ج) روي لوله‌هاي آب سرد و آب گرم شير يك طرفه نصب شود

  د) الف و ب و هر دو

   

  148 – حداكثر فشار كار مجاز مصالح لوله‌كشي آب سرد و آب گرم مصرفي در داخل ساختمان، در دماي 65 درجه سانتيگراد، از
  چقدر نبايد كمتر باشد؟

  الف) 15 بار                                                                                          ب) 10 بار

  ج) 6 بار                                                                                                 د)‌بستگي به فشار كار سيستم دارد

   

  149- فشار آزمايش لوله‌كشي فاضلاب داخل ساختمان، با آب، چقدر است؟

  الف) 15 متر                                                                                         ب) 10 متر

  ج) 6 متر                                                                                                                د) 3 متر

   

  150- اتصال مستقيم (CROSS–CONNECTION) بين دو شبكه لوله‌كشي آب آشاميدني و آب غير آشاميدني در داخل ساختمان مجاز نيست (براي حفاظت از آب آشاميدني) در صورتي كه‌اين اتصال لازم شود چه بايد كرد؟

  الف) مانع برگشت جريان (BACKFLOW PREVNTER) بايد نصب شود

  ب) بايد يك شير قطع و وصل نصب شود

  ج) بايد يك شير قطع و وصل و يك شير يك طرفه نصب شود

  د) هرگونه اتصال مجاز نيست

  151 – اتصال لوله آب باران به شبكه لوله‌كشي فاضلاب داخل ساختمان مجاز نيست. اتصال‌اين دو شبكه در خارج ساختمان به چه ترتيب باشد؟

  الف) روي لوله فاضلاب سيفون نصب شود

  ب) روي هر دو لوله سيفون نصب شود

  ج) روي لوله آب باران سيفون نصب شود

  د) روي لوله فاضلاب، قبل از اتصال، آدم رو ( منهول ) نصب شود

   

  152- اتصال تخليه فاضلاب لوازم بهداشتي به لوله‌كشي فاضلاب ساختمان بايد با واسطه سيفون صورت گيرد، تا بو و گازهاي زيان آور شبكه لوله‌كشي فاضلاب به داخل فضاهاي ساختمان نفوذ پيدا نكند. چه عواملي در لوله‌كشي فاضلاب به داخل فضاهاي ساختمان نفوذ پيدا نكند. چه عواملي در لوله‌كشي فاضلاب ممكن است‌اين خاصيت سيفون را بي فايده كند؟

  الف) فشار معكوس (BACK PRESSURE)

  ب) مكش سيفوني (BACK SIPHONAGE)

  ج) تبخير آب داخل سيفون

  د) هر يك از الف و ب و ج

  153- در شرايط مطبوع تابستاني گرمايي كه از فرد در حال استراحت به صورت محسوس و نهان دفع مي‌شود حدوداً چقدر است؟

  الف) 50                                                                                                                 ب) 1400

  ج) 150                                                                                                  د) 100

  154- احساس مطبوعي كه شخص از هواي محل مينمايد، بستگي به كدام يك از عوامل زير دارد؟

  الف) دما                                                                                                                ب) رطوبت نسبي

  ج) سرعت هوا                                                                                      د) الف و ب و ج ( هر سه )

   

  155- براي ديگ آب گرم يا دیگ بخاربه قدرت Kcal/hr 100000 و ارتفاع 10 متر ساختمان، چه قطري بر حسب سانتيمتر براي دودكش با سطح مقطع گرد، پيشنهاد ميكنيد؟

  الف) 20                                                                                                                 ب) 30

  ج) 40                                                                                                    د) 50

   

  156 – در كداميك از سيستم‌هاي لوله‌كشي تاسيسات گرماييمعمولاً مصرف لوله بيشتر است؟

  الف) دو لوله تغذيه از بالا                                                                  ب) دو لوله تغذيه از پايين

  ج) حلقوي ( برعكس معكوس )                                                        د) الف و ب ( هردو )

   

  157- در تاسيسات گرمايي انتخاب پمپ با تعيين و محاسبه كدام عوامل صورت ميگيرد؟

  الف) دبي و افت فشار                                                                        ب) دبي

  ج) افت فشار                                                                                         د) قدرت ديگ

   

  158- در تاسيسات گرمايي با قدرت Kcal/hr 40000، قطر لوله رفت و برگشت به مخزن انبساط باز چقدر است؟ ( بر حسب ميليمتر)

  الف) 10                                                                                                                 ب) 15

  ج) 20                                                                                                    د) 25

   

  159 – عمل رطوبت گيري از هوا به چه صورت ممكن است صورت گيرد؟

  الف) عبور از كويل سرد

  ب) تماس هوا با آب خيلي سرد

  ج) تماس هوا با مانع سرد و رطوبت گير

  د) الف و ب و ج ( هر سه )

   

  160 – دريك بادزن ( FAN ) سانتريفوژ كه قدرت آن 5 HP و سرعت آن 300 RPM باشد، اگر سرعت را به 350 RPM برسانيم، قدرت آن چقدر خواهد شد؟

  الف) 94/7 HP

  ب) 43/8HP

  ج) 44/9 HP

  د) 34/10HP

   

  161 - در دستگاه‌هاي سردكننده كمتر از 10 KW اواپراتور، كداميك از وسايل انبساط به كار ميرود؟

  الف) شير انبساط گرمايي

  ب) شير انبساط فشار ثابت

  ج) شير انبساط شناوردار

  د) لوله مويين

   

  162 – در انتخاب برج خنك‌كن آبي در ارتفاع 2000 متر از سطح دريا ظرفيت خنك‌كنندگي آن نسبت به ظرفيت استاندارد سطح دريا چه تغييري دارد؟

  الف) كاهش مي يابد                                                                          ب) افزايش مي يابد

  ج) نياز به تصحيح ندارد                                                                    د) به دماي مرطوب هوا بستگي دارد

   

  163 – مقدار هوادهي بادزن در ارتفاع 5000 متراز سطح دريا نسبت به ظرفيت استاندارد آن در كنار دريا چه تغييري مي‌كند؟

  الف) دو برابر مي‌شود                                                                        ب) نصف مي‌شود

  ج) تغيير نمي‌كند                                                                                                د) 5/1 برابر مي‌شود

   

  164 – در يك فشار كار ثابت ضخامت جدار سطح جانبي يك مخزن استوانه‌اي بسته با افزايش قطر مخزن چه تغييري مي‌كند؟

  الف) كم مي‌شود                                                                                  ب) زياد مي‌شود

  ج) تغيير نمي‌كند                                                                                                د) به طول مخزن بستگي دارد

   

  165 – براي تخليه آب استخري يك الكتروپمپ در ارتفاع سه متر از كف استخر نصب شده است. اگر ارتفاع نصب پمپ را به 15 متر از كف تغيير دهيم ؛

  الف) همان الكتروپمپ اوليه مناسب است

  ب) قدرت موتور بايد 5 برابر شود

  ج) بايد الكتروپمپ جديدي انتخاب شود

  د) امكان پذير نيست

   

  166 - در يك سيستم آب رساني اگر مقدار ارتفاع آبدهي پمپ بيش از مقدار واقعي محاسبه شده باشد مقدار واقعي BHP نسبت به مقدار واقعي چه تغييري مي‌كند؟

  الف) بيشتر مي‌شود                                                                                             ب) كمتر مي‌شود

  ج) تغيير نمي‌كند                                                                                                د) بستگي به منحني مشخصه پمپ دارد

   

  167 – دريك هوارسان، هواي ورودي با دماي خشك 100 درجه فارنهايت و دماي مرطوب 5/72 درجه فارنهايت و رطوبت نسبي 30 درصد و نقطه شبنم 5/63 درجه فارنهايت از كويل سرد كننده با آب ورودي 45 و خروجي 55 درجه فارنهايت عبور مي‌كند. كداميك از گزينه هاي زير درست است؟

  الف) نقطه شبنم ميتواند 65 درجه فارنهايت باشد

  ب) نقطه شبنم ميتواند 55 درجه فارنهايت باشد

  ج) نقطه شبنم ميتواند 45 درجه فارنهايت باشد

  د) نقطه شبنم ميتواند 35 درجه فارنهايت باشد

   

  168 – به منظور تعويض هواي طبيعي و نيز تخليه دود ( به هنگام آتش سوزي ) سطح بازشو مستقيم هر قسمت از ساختمان ( هر اتاق ) به
  هواي خارج حداقل چقدر است؟

  الف) 2 در صد سطح اتاق                                                                                   ب) 4 درصد سطح اتاق

  ج) 2/1 متر مربع                                                                                                                د) 5/1 متر مربع

   

  169 – انشعاب كانال هوا، در فاصله هاي بين كانال اصلي رفت و هر دريچه هوا، ممكن است از نوع كانال گرد انعطاف پذير باشد. حداكثر طول مجاز‌اين كانال چقدر است؟

  الف) 25/4 متر                                                                                                    ب) 5/3 متر

  ج) 8 متر                                                                                                                                د) محدوديت ندارد

   

  170- اختلاف دماي هواي كانال و هواي خارج از آن اگر از چند درجه سانتيگراد كمتر باشد، ديگر لازم نيست كانال هوا عايق گرمايي داشته باشد

  الف) 9/14                                                                                                           ب) 1/13

  ج) 11                                                                                                                    د) 3/8

   

  171 – در محل عبور كانال هوا از ديوار آتش كه دو منطقه ي آتش را از هم جدا مي‌كند، محل دقيق دمپر آتش كجاست؟

  الف) به فاصله 5 سانتيمتراز ديوار                                                                    ب) به فاصله 5 سانتيمتر بعد از ديوار

  ج) روي ديوار                                                                                                      د)محدوديت ندارد

   

  172- حداقل فاصله قائم بين فيلتر روغني داخل هود و رويه دستگاه پخت بايد باشد؟

  الف) 100 و 120 سانتيمتر                                                                                 ب) 80 و 100 سانتيمتر

  ج) 60 و 80 سانتيمتر                                                                                          د) محدوديت ندارد

   

  173 – فاصله افقي دهانه تخليه هواي آلوده روي بام ( از جمله هودهاي آشپزخانه ) از هر دهانه‌اي با ساختمان حداقل چقدر باشد؟

  الف) 6متر                                                                                             ب) 5 متر

  ج) 3 متر                                                                                                                د) 2 متر

   

  174 – حداقل فاصله بخاري اتاقي، با سوخت مايع يا جامد، از مواد سوختني بايد چقدر باشد؟ ( از بالا – از جلو – از اطراف )

  الف) 90-90-90 سانتيمتر            

  ب) 90-90-45 سانتيمتر

  ج) 90-45-45 سانتيمتر

  د) 45-45-45 سانتيمتر

   

  175- اگر دستگاه تاسيساتي تا لبه بام نصب شود فاصله افقي آن تا لبه بام از چه اندازه كمتر باشد، لازم است با ديوار حائلي دست كم به ارتفاع 90 سانتيمتر حفاظت شود؟

  الف) 5/0 متر                                                                                       ب) 1 متر

  ج) 2 متر                                                                                                                د) 3 متر

   

  176 – حداقل فاصله بخاري گازي اتاقي از مواد سوختني بايد چقدر باشد؟ ( از بالا – از جلو – از اطراف )

  الف) 90-90-90 سانتيمتر

  ب) 90-90-45 سانتيمتر

  ج) 90-45-45 سانتيمتر

  د) 45-45-45 سانتيمتر

   

  177 – دودكش قائم با مكش طبيعي، اگر لازم شود بين راه دو خم داشته باشد، شيب قسمت دو خم به طرف دستگاه نبايد از ارقام زير كمتر باشد

  الف) 15 درجه                                                                                     ب) 30 درجه

  ج) 45 درجه                                                                                         د) 60 درجه

   

  178 – دودكش با مكش طبيعي، طول كل قسمت افقي دودكش ( لوله رابط ) نسبت به طول قسمت قائم نبايد از چند درصد بيشتر باشد؟

  الف) 30 درصد                                                                                    ب) 40 درصد

  ج) 50 درصد                                                                                        د) 75 درصد

   

  179 – دهانه خروجي دودكش قائم فلزي با دماي پايين در روي بام بايد از هر نقطه ساختمان به شعاع 3 متر حداقل چقدر بالا باشد؟

  الف) 50 سانتيمتر                                                                                                ب) 60 سانتيمتر

  ج) 75 سانتيمتر                                                                                    د) 100 سانتيمتر

   

  180 – دهانه خروجي دودكش قائم فلزي با دماي متوسط در روي بام بايد از هر نقطه ساختمان به شعاع 5/7 متر حداقل چقدر بالاتر باشد؟

  الف) 1 متر                                                                                            ب) 2 متر

  ج) 3 متر                                                                                                                د) 4 متر

   

  181 – اگر مخزن سوخت مايع در خارج ازساختمان روي زمين نصب شود، حداكثر گنجايش مجاز آن چقدر است /

  الف) 2500 ليتر                                                                                   ب) 3000 ليتر

  ج) 3500 ليتر                                                                                       د) 4000 ليتر

   

  182 – حداكثر گنجايش مخزن روزانه سوخت مايع كه در فضاي موتورخانه نصب مي‌شود، چقدر است؟

  الف) 2000 ليتر                                                                                   ب) 1000 ليتر

  ج) 480 ليتر                                                                                         د) 240 ليتر

   

  183 – در تاسيسات گرمايي با آب گرم كننده حداكثر فشار كار سيستم ( فشار طراحي ) كدام است؟

  الف) فشار پمپ

  ب) فشار تنظيم شير اطمينان

  ج) حداكثر فشار كار مجاز مصالح لوله‌كشي

  د) ارتفاع ساختمان

   

  184 – حداكثر فشار كار سيستمي ( فشار طراحي ) A  انتخاب شده است. حداكثر فشار كار مجاز مصالح لوله‌كشي (B ) چه نسبتي با آن دارد؟

  الف) A=B

  ب)A>B

  ج) B>A

  د) هيچ نسبتي باهم ندارند

   

  185 – حداكثر گنجايش مخزن روزانه سوخت مايع، كه در موتورخانه نصب مي‌شود چقدر است؟

  الف) 240 ليتر                                                                                      ب) 480 ليتر

  ج) 750 ليتر                                                                                         د) 1000 ليتر

   

  186 – در تاسيسات گرمايي با آب گرم كننده و دماي پايين حداكثر محدوده دما و فشار چقدر است؟

  الف) 110 درجه سانتيگراد – 8 بار

  ب) 120 درجه سانتيگراد – 11 بار

  ج) 125 درجه سانتيگراد – 10 بار

  د) 125 درجه سانتيگراد – 11 بار

   

  187- انرژي پمپاژ در سيستم آب سرد كننده با اختلاف دماي 10 درجه فارنهايت A فرض مي‌شود. اگر اختلاف دما را به 15 درجه فارنهايت برسانيم انرژي پمپاژ به چند درصد A ميرسد ؟

  الف) 35 درصد                                                                    ب) 45 درصد

  ج) 56 درصد                                                                        د) 30 درصد

   

  188- چنانچه دور پروانه يك پمپ 1800 دور در دقيقه با فشار خروجي 60 پوند، به 3600 دور در دقيقه افزايش يابد، فشار خروجي آن چقدر خواهد شد؟

  الف) 240 پوند                                                                     ب) 360 پوند

  ج) 120 پوند                                                                         د) 480 پوند

   

  189- ظرفيت برودتي چيلري كه در هر دقيقه 100 گالن آب را به 20 درجه فانهايت خنك مي‌كند چقدر است؟

  الف) 50 تن                                                                           ب) 62 تن

  ج) 84 تن                                                                              د) هيچكدام

   

  190 – در لوله‌كشي آب گرم كننده و آب سرد كننده حداكثر تا چه قطر نامي از لوله، اتصال ممكن است از نوع دنده‌اي باشد؟

  الف) 5/1‌اينچ                                                                      ب) 2‌اينچ

  ج) 5/2‌اينچ                                                                          د) 4‌اينچ

   

  191- در تحول(SENSIBLE COOLIN ) بر روي كويل هاي سرمايي، كداميك از شرايط هوا ثابت باقي ميماند؟

  الف) رطوبت نسبي هوا

  ب) مقدار آنتالپي هوا

  ج) نسبت وزني رطوبت به هوا

  د) دماي مرطوب هوا

   

  192- در اتاقي كه به سمت شرق پنجره دارد، معمولاً حداكثر بار سرمايي( REAK ) در چه ساعاتي از شبانه روز اتفاق مي افتد؟

  الف) صبح                                                                             ب) ظهر

  ج) بعد از ظهر                                                                      د) شب

   

  193 – در سيستمي دو عدد پمپ هم ظرفيت به طور موازي نصب شده است. اگر تنها يكي از پمپها راه اندازي شود مقدار آبدهي آن چه تغييري مي‌كند؟

  الف) تغيير نمي‌كند

  ب) نصف آبدهي كل سيستم

  ج) كمتر از نصف آبدهي كل سيستم

  د) بيش از نصف آبدهي كل سيستم

   

  194 – مقدارآب و فشار خروجي هر شير آتش نشاني در سيستم ( HOSE REEL ) در استاندارد BSI چقدر است؟

  الف) 100 ليتر در دقيقه – 4 بار

  ب) 75 ليتر در دقيقه – 3 بار

  ج) 45 ليتر در دقيقه – 2 بار

  د) 28 ليتر در دقيقه – 2 بار

   

  195 – در فضاهاي داخلي ساختمان كه هيچ جدار و پنجره خارجي ندارند بار گرمايي ( زمستان ) و بار سرمايي ( تابستان ) چه نسبتي باهم دارند؟ (بدون احتساب با روشنايي و جمعيت )

  الف) باهم برابرند                                                                               ب) بار گرمايي صفر است

  ج) بار گرمايي بيشتر است                                                                د) بار سرمايي صفر است

   

  196- دريك بادزن سانتريفوژ با دور 382 RPM ، توان ترمزي 5/10 BHP است، اگر دور آن را به 440 RPM برسانيم، 440RPM توان ترمزي(BHP ) چقدر خواهد شد؟

  الف) 1/16                                                                           ب) 9/13

  ج) 1/12                                                                                               د) 5/18

   

  197- كداميك از مبردهاي ( REFRIGERANTS ) زير ضرر بيشتري به لايه ازن ميزنند؟

  الف) NH3                                                                             ب) a134

  ج) 12-R                                                                                             د) 22-R

   

  198- ظرفيت سرمايي محسوس فن كويل در ارتفاع 2000 متر از سطح دريا، نسبت به ظرفيت استاندارد آن ( در سطح دريا ) چه تغييري مي‌كند

  الف) كم مي‌شود                                                                  ب) زياد مي‌شود

  ج) تغيير نمي‌كند                                                                                د) دو برابر مي‌شود

   

  199- در يك سيستم باز، حجم مخزن انبساط چند درصد حجم آب سيستم است؟

  الف) 3 درصد                                                                       ب) 5 درصد

  ج) 10 درصد                                                                        د) 7 درصد

google plus mboiler linkedin mboiler facebook mboiler