گرمایش-بخار

:: زیارت امام رضا(ع) ::

سایت افغانستان

افغانستان

::

خط مستقیم :

واحد فروش :

051-38472536

051-38472563

دیگ بخار دیگ آبگرم دیگ روغن داغ

تجهیزات استخر

 

تولید نبات صنعتی یا آب نبات صنعتی به روش حرارت غیر مستقیم با استفاده از دیگ بخار یا دیگ روغن داغ امروزه بسیار رایج می باشد

در مقاله ذیل در این خصوص مطالب خوبی ارائه شده است.

 

 استفاده از دیگ روغن داغ در تولید نبات

 

تولید نبات از شکر یکی از فرایند هايی است که از گذشته بصورت کارگاهی در ایران معمول بوده و در حال حاضر ادامه دارد.  تولید نبات از ایران و هندوستان به اروپا راه يافته است. در فرهنگ جامعه، مصرف نبات نه تنها از جنبه پزشکی، بلکه از نظر تبرک در شهرهای مذهبی بسیار رايج است و باعث اشتغال زايي و کارآفرینی برای افراد شده است.

برای تولید نبات از شکر سفید استفاده مي شود که پس از حل نمودن و تغلیظ محلول تا مقدار ماده خشک مورد نظر، شربت تهیه شده را در داخل ظروفی ریخته و مولکول های ساکارز در اطراف نخ یا نی هایی که در این ظروف قرار دارند، شكل مي گيرند. در طی تشکیل بلور باید محلول کاملا راکد بوده و هیچگونه تلاطمی در ظرف ایجاد نگردد.

 بلور ساکارز توليد شده بر حسب شکل آن به عنوان نبات شاخه ( بلور تشکیل شده دور نخ)، نبات نی (بلور تشکیل شده در اطراف نی پلاستیکی یا چوبی)، کاسه نبات (نبات به شکل ظرف) و تخته نبات (نبات های تشکیل شده در جداره های ظرف) شناخته می شوند، هر چند با توجه به شکل ظرف مورد استفاده، کاسه نبات و تخته نبات دارای یک ویژگی می باشند.

نبات در ایران به صورت نبات سفید و نبات زعفرانی تولید می شود. استفاده از زعفران در هنگام تهیه شربت یا بعد از تشکیل نبات می باشد. روش تولید نبات صنعتی در ایران  بدون توجه به پارامترهای مهم در امر کریستالیزاسیون نظیر دما، درجه فوق اشباع، تلاطم و غیره  بصورت تجربي مي باشد.

منتشرشده در فروشگاه بویلر

google plus mboiler linkedin mboiler facebook mboiler