گرمایش-بخار

:: زیارت امام رضا(ع) :: امام رضا(ع)

سایت افغانستان

افغانستان

::

خط مستقیم :

051-38472536

دیگ بخار دیگ آبگرم دیگ روغن داغ

تجهیزات استخر

روش های عيب يابی و رفع عيب مشعل های گازی


 

عيب:مشعل درست کار نمی کند،يعنی چند ثانيه پس از تشکيل شعله،ری ست می کند.

رديف

علت احتمالی

چگونگی رفع عيب

1

کليد فشار هوا از تنظيم خارج يا خراب است.

کليد فشار هوا را تنظيم يا تعويض نمائيد.

2

مدار مراقب ميله شعله(ميله يونيزاسيون) اشکال دارد.

ميله يا فتوسل را تنظيم يا تعويض کنيد.

3

رله خراب است.

رله را تعويض نمائيد.

4

بدنه مشعل اتصال زمين نشده است.

خط اتصال زمين را وصل کنيد.

5

اتصال فاز و نول به پايه رله برعکس است.

اصلاح کنيد.

عيب:مشعل در حين کار مکررا خاموش می شود(رله ری ست می کند)

رديف

علت احتمالی

چگونگی رفع عيب

1

شعله تنظيم نيست.

جريان گاز و هوا را تنظيم کنيد.

2

فاصله بين الکترودها زياد است.

فاصله بين الکترودها را تنظيم کنيد.

3

شير مغناطيسی گاز به دليل افت ولتاژ باز نمی کند.

ولتلژ را تقويت کنيد.

4

ترانسفورماتور جرقه درست عمل نمی کند.

ترانسفورماتور را عوض کنيد.

عيب:بادزن مشعل کار می کند،اما جرقه زده نمی شود.

رديف

علت احتمالی

چگونگی رفع عيب

1

سروو موتور خراب شده است.

سروو موتور را عوض کنيد.

2

رله معيوب است.

رله را عوض کنيد.

3

دريچه های مشعل گير کرده است.

رفع گير کنيد.

عيب:فشار گاز کافی نيست.

رديف

علت احتمالی

چگونگی رفع عيب

1

فشار شبکه گاز شهر کم است يا رگولاتور ورودی خراب است.

رفع عيب کنيد.

2

رگولاتور فشار گاز از تنظيم خارج شده ويا معيوب است.

رگولاتور را تنظيم يا تعويض کنيد.

3

فيلتر کثيف است.

فيلتر را تميز يا تعويض نمائيد.

عيب:شير مغناطيسی گاز باز نمی شود.

رديف

علت احتمالی

چگونگی رفع عيب

1

بوبين شيرگاز  سوخته است.

بوبين و در صورت لزوم شير گاز را تعويض نمائيد.

2

شير مغناطيسی گاز معيوب است.

شير را تعمير يا تعويض کنيد.

3

سيم های شير مغناطيسی به پايه رله وصل نيستند.

سيم ها را وصل کنيد.

4

کليد هوا قطع است.

رفع عيب کنيد.

5

رله خراب است.

رله را تميز يا تعويض کنيد.

! کپی ممنوع  * استفاده از مطالب اين سايت فقط با ذكر نام منبع بلامانع مي باشد  * کپی ممنوع  !

rightپرتال تخصصي مشهد بويلرفرم درخواست مشهد بويلرراهنماي سايت مشهد بويلرleft

google plus mboiler linkedin mboiler facebook mboiler