بهمن ۲۷, ۱۳۹۲

مشتریان دیگ بخار

در ادامه فهرستی از مشتریان دیگ بخار که از این دستگاه در تاسیسات خود استفاده می کنند ذکر شده است. برخی از مشتریان دیگ بخار پارک […]