اسفند ۱۹, ۱۳۸۸
انواع مبدل حرارتی

دسته بندی مبدل حرارتی -قسمت دوم

مبدل های صفحه ای باعث جدا شدن جریان های سیال توسط صفحات مسطح که به صورت صاف یا موج دارند می شود. این مبدل ها برای […]
اسفند ۱۹, ۱۳۸۸
مبدل های دارای صفحه ی ثابت نگهدارنده

طراحی مبدل پوسته-لوله ای -قسمت سوم

یکی دیگر از انواع مبدل های دارای صفحه ی ثابت نگهدارنده لوله در شکل (۹-۲) مشاهده می گردد که در آن صفحات نگهدارنده ی درون پوسته […]
اسفند ۱۹, ۱۳۸۸
مبدل حرارتی پوسته - لوله ای

طراحی مبدل حرارتی پوسته – لوله ای – قسمت اول

تامین بسیاری از خدمات صنعتی نیازمند به کارگیری تعداد زیادی مبدل حرارتی پوسته – لوله ای دو تایی از نوع دو شاخه است.این مبدل ها سطح […]
اسفند ۱۹, ۱۳۸۸
دسته بندی مبدل حرارتی

دسته بندی مبدل حرارتی – قسمت اول

دسته بندی مبدل حرارتی بر مبنای خاصیتهای مختلفی صورت می پذیرد . در این مطلب و مطلب بعدی با عنوان – آشنایی با مبدل حرارتی – […]
دی ۲۸, ۱۳۸۸
انواع مبدل حرارتی

آشنایی با مبدلهای حرارتی -قسمت دوم – انواع مبدل حرارتی

انواع مبدل حرارتی بسیار متنوع هستند .نوعی از مبدل های حرارتی که در صنایع فرآیندهای شیمیایی بسیار مورد استفاده قرار می گیرد از نوع پوسته-لوله می […]
دی ۲۸, ۱۳۸۸
آشنایی با مبدل حرارتی

آشنایی با مبدل حرارتی -قسمت اول

در این مطلب ضمن آشنایی با مبدل حرارتی انواع دسته بندی های متداول آن بررسی خواهد شد. مبدل های حرارتی تجهیزاتی صنعتی می باشند که به […]
دی ۲۸, ۱۳۸۸
نحوه ی استقرار لوله ها در مبدل حرارتی

طراحی مبدل پوسته-لوله ای -قسمت چهارم

نمونه ای از نحوه ی استقرار لوله ها در مبدل حرارتی با درپوش شناور دارای حلقه ی شکاف دار را در شکل (۱۴-۲) مشاهده می کنید. […]
دی ۲۸, ۱۳۸۸
مبدل پوسته - لوله ای

طراحی مبدل پوسته – لوله ای -قسمت دوم

قسمت دوم – انواع مبدل پوسته – لوله ای کاربردهای متفاوتی در صنایع دارند. قسمتهای اصلی مبدل پوسته – لوله ای عبارتند از :پوسته(۱) مجهز به […]