دی ۱۲, ۱۳۹۰
پلاک بازرسی دیگ بخار

بازرسی بویلر و دیگ با مجوز استاندارد و اداره کار

با توجه به اهمیت ایمنی در بویلر ها و همچنین بررسی وضعیت مصرف انرژی ، بنابر قانون بویلرها باید مورد بازرسی های ادواری قرارگیرند و پلاک […]
دی ۴, ۱۳۹۰
خدمات بازرسی و ممیزی انرژی

خدمات بازرسی و ممیزی انرژی

مشهد بویلر با همکاری شرکت های معتبر در زمینه بازرسی وخدمات ممیزی انرژی ، به عنوان خدمات جدید ارائه کننده موارد ذیل می باشد: ارائه خدمات […]
مرداد ۱۹, ۱۳۹۰
خدمات بازرسی دیگ بخار

بازرسی ادواری دیگ و بویلر

خدمات بازرسی دیگ بخار – انجام کلیه بازرسی های دوره ای و بازرسی تعمیرات دیگ و بویلر، با مجوز اداره استاندارد و اداره کار مشهد بویلر […]