آذر ۱۲, ۱۳۸۹
استخر خورشیدی

استخر خورشیدی – بخش اول

ذخیره سازی انرژی خورشیدی در آب استخر بخش اول: چکیده استخرهای خورشیدی از جمله ابداعات جدید تولید انرژی می باشند و می توان از این سیستم […]