مهر ۱۷, ۱۳۸۵
انجمن صنعت تاسيسات

اطلاعیه انجمن تاسیسات هشدار به خریداران دیگ های بخار و آب داغ

نکات امنیتی خرید دیگ بخار و دیگ آب داغ  که خریداران در هنگام سفارش باید مدنظر داشته باشند مربوط به مواد قانونی است که برای تولید […]