خرداد ۸, ۱۳۹۵
سوخت رسانی دیگ بخار

سوخت رسانی دیگ بخار (steam pot) تولید برق نیروگاه

واحد سوخت رسانی دیگ بخار : سوخت رسانی دیگ بخار تشکیل شده است از تعداد ۶ مخزن که ظرفیت هر کدام ۲۰ میلیون لیتر است و […]