مهر ۱۴, ۱۳۹۳
عامل خوردگی کوره دیگ بخار

بررسی چند عامل خوردگی کوره دیگ بخار

کوره ها و دیگ های بخار در کلیه صنایع از جمله صنایع نفت یکی از ادوات کلیدی هستند که بیش از هر قسمت دیگر در معرض […]