آذر ۱۲, ۱۳۸۹
برآوردهای لازم در رنگ آمیزی تاسیسات موتورخانه

برآوردهای لازم در رنگ آمیزی تاسیسات موتورخانه

سطوح دستگاه ها، لوله ها، کانال ها و تجهیزات مختلف تاسیساتی که با فلزات ساخته می شوند باید طبق مشخصات طرح، رنگ آمیزی شوند. رنگ آمیزی […]