اسفند ۶, ۱۳۹۰
بویلربخار ظرفیت بالا

بویلر و دیگ بخار ظرفیت بالا

دیگ بخار ظرفیت بالا (MSBH) از دیگ های بخار ارائه شده در مشهد بویلر از نوع دیگ بخار لوله آتشی (Fire Tube) با طرح سه پاس […]