آذر ۱۸, ۱۳۹۶
تحلیل اگزرژی در بویلر

تحلیل انرژی و اگزرژی بویلر در چرخه نیروگاهی

به منظور تحلیل بهتر اگزرژی در بویلر ، در ابتدا به تشریح مفهوم اگزرژی می پردازیم. مفهوم اگزرژی در ترمودینامیک، اگزرژی سیستم، ماکسیمم کار مفید ممکن […]