دی ۴, ۱۳۸۹
توزیع و تهویه فضای استخر

توزیع و تهویه فضای استخر

امروزه در استخرها سیستم مکانیکی تهویه (اجباری) تصویر۱-۱ ، برای فضای پیرامونی کاسه استخر بدلیل مقدار بالای رطوبت و مواد شیمیایی (گاز کلر)موجود در هوا بطور […]
دی ۴, ۱۳۸۹
مقالات استخر

مقالات استخر ،سونا و جکوزی

مشهد بویلر (به عنوان تولید کننده بویلر های بخار، بویلر روغن داغ، بویلر آب گرم و مبدل حرارتی صنعتی و تجهیزات استخر، سونا و جکوزی ) […]