آذر ۲۳, ۱۳۸۸

واحد تولید بخار قسمت دوم – آب تغذیه بویلر – بلودان – کنترل سطح

آب تغذیه بویلر : کیفیت آب تغذیه بویلر از اهمیت بالایی برخوردار است . این آب باید در دمای صحیح معمولا بالاتر از ۸۰ ºc باشد […]