آبان ۱۸, ۱۳۹۳
گاززدایی آب بویلر

حذف ناخالصی های گازی آب-گاززدایی آب بویلر(بخش دوم)

برای گاززدایی آب بویلر و حذف برخی از گازهای محلول در آب آن می توان از روش های شیمیایی نیز استفاده کرد. در این روش بسته […]
آبان ۴, ۱۳۹۳
حذف ناخالصی های گازی آب

حذف ناخالصی های گازی آب-گاز زدایی آب دیگ بخار(بخش اول)

در این مطلب دلایل و اهمیت گاز زدایی  آب دیگ بخار مورد بررسی قرار میگیرد . همچنین انواع گازهای محلول در آب و نحوه حذف آنها […]