آذر ۲۳, ۱۳۸۸

واحد تولید بخار قسمت سوم – بخش اول : حرکت بخار داخل سایت

حرکت بخار داخل سایت : با تقطیر یا کندانس شدن بخار (در مصرف کننده های بخار) حجم بخار بطور بسیار محسوس کاهش می یابد که به […]