شهریور ۴, ۱۳۹۶
جزییات بیمه دیگ بخار

اهمیت بیمه دیگ بخار

جزییات بیمه دیگ بخار موضوع بسیار مهمی است که به طور معمول توسط مسئولین اجرایی شرکت رسیدگی می شود. با این وجود، بخش مهندسی هم در […]
آبان ۸, ۱۳۹۵
بیمه دیگ بخار

پوشش بیمه ای در حوادث انفجار دیگ بخار

 مقدمه بیمه دیگ بخار : هدف از این مقاله بررسی اهمیت استاندارد بودن تجهیزات گرمایشی و دیگ بخار از نظر سازمان های بیمه گر می باشد […]