آذر ۱۲, ۱۳۸۹
خوردگی سایشی درسیستم های گرمایش آبی

خوردگی سایشی درسیستم های گرمایش آبی

جلوگیری از تاثیرات سرعت: خوردگی سایشی و کاویتاسیون یک سیستم گرمایش آبی معمولا شامل شبکه ای از لوله های حلقوی و تعدادی رادیاتور است که آب […]
آذر ۱۲, ۱۳۸۹
برآوردهای لازم در رنگ آمیزی تاسیسات موتورخانه

برآوردهای لازم در رنگ آمیزی تاسیسات موتورخانه

سطوح دستگاه ها، لوله ها، کانال ها و تجهیزات مختلف تاسیساتی که با فلزات ساخته می شوند باید طبق مشخصات طرح، رنگ آمیزی شوند. رنگ آمیزی […]