آذر ۱۲, ۱۳۸۹
خوردگی سایشی درسیستم های گرمایش آبی

خوردگی سایشی درسیستم های گرمایش آبی

جلوگیری از تاثیرات سرعت: خوردگی سایشی و کاویتاسیون یک سیستم گرمایش آبی معمولا شامل شبکه ای از لوله های حلقوی و تعدادی رادیاتور است که آب […]
آذر ۱۲, ۱۳۸۹
رنگ آمیزی تاسیسات

برآوردهای لازم در رنگ آمیزی تاسیسات موتورخانه

سطوح دستگاه ها ، لوله ها ، کانال ها و تجهیزات مختلف تاسیساتی که با فلزات ساخته می شوند باید طبق مشخصات طرح ، رنگ آمیزی […]