آذر ۱۸, ۱۳۹۴
سختی گیری آب در موتورخانه ها

سختی گیری آب در موتورخانه ها-بخش اول

سختی گیری آب در موتورخانه ها به مواد محلول در آب از جمله منیزیم، کلسیم، آهن و … سختی می گویند. آب سخت در سیستم های […]