آبان ۲۱, ۱۳۹۴
سرویس دیگ بخار

نگهداری و سرویس دیگ بخار -بخش دوم

در این مقاله به ادامه بررسی روش های سرویس دیگ بخار در هنگام تمیز کردن و خاموش نمودن بویلر می پردازیم. سرویس دیگ بخار : تمیزکاری […]