آبان ۲۳, ۱۳۸۹
128-1-5.Mboiler.com.jpg

بلودان پیوسته دیگ بخار- تجهیزات جانبی دیگ بخار-۲-۱۲۸

*- بلودان پیوسته دیگ بخار جهت کنترل مقدار TDS آب دیگ بصورت پیوسته،سه روش در دسترس است: کنترل دستی کنترل اتوماتیک کنترل زمانی الف)کنترل دستی: بسته […]
آبان ۲۳, ۱۳۸۹

زیرآبزنی دیگ بخار از کف – تجهیزات جانبی دیگ بخار-۱-۱۲۸

قسمت اول-مقاله بخش اول *- بلودان پیوسته دیگ بخار و زیرآبزنی دیگ بخار از کف بخار زنده تولید شده در بویلر بخار به علت حصول از […]
آبان ۲۳, ۱۳۸۹
128-1-2.Mboiler.com.jpg

بازیافت حرارت از آب بلودان دیگ بخار – تجهیزات جانبی دیگ بخار-۳-۱۲۸

مبدل حرارتی از جمله تجهیزات جانبی بویلر می باشد که عملیات بازیافت حرارت از آب بلودان دیگ بخار را انجام می دهد. قسمت اول- بخش سوم […]