آذر ۱۲, ۱۳۸۹
فضای موتورخانه

برآورد فضای لازم برای موتورخانه

محاسبه فضای لازم برای موتورخانه بصورت سر انگشتی با در نظر گرفتن ابعاد و تجهیزات موتورخانه و اتاق هواساز و بیان نکات برای استاندارد موتورخانه. وقتی […]