آذر ۱۲, ۱۳۸۹
عیب یابی تله بخار

نگهداری و رفع عیب تله های بخار-بخش دوم

جدول  ۱: جدول عیب یابی تله بخار و روش تعمیر (رفع) عیب عیب علت احتمالی و روش تعمیر و رفع عیب تله تخلیه نمی کند. ۱- […]
آذر ۱۲, ۱۳۸۹
نگهداری تله بخار

نگهداری و رفع عیب تله های بخار – بخش اول

 تله بخار نصب صحیح بخار نخستین عامل در نگهداری تله بخار و کارکرد خوب آنهاست. مثلا، چنانچه دسترسی به تله های بخار مشکل باشد،وجود آنها نادیده […]