آذر ۱۲, ۱۳۸۹
عیب یابی تله بخار

نگهداری و رفع عیب تله های بخار-بخش دوم

جدول  ۱: عیب یابی تله بخار و روش تعمیر (رفع) عیب   عیب علت احتمالی و روش تعمیر و رفع عیب تله تخلیه نمی کند. ۱- […]
آذر ۱۲, ۱۳۸۹

نگهداری و رفع عیب تله های بخار – بخش اول

نصب صحیح بخار نخستین عامل در نگهداری تله بخار و کارکرد خوب آنهاست.مثلا،چنانچه دسترسی به تله های بخار مشکل باشد،وجود آنها نادیده گرفته می شود. اما […]