آذر ۱۲, ۱۳۸۹
خوردگی سایشی درسیستم های گرمایش آبی

خوردگی سایشی درسیستم های گرمایش آبی

جلوگیری از تاثیرات سرعت: خوردگی سایشی و کاویتاسیون یک سیستم گرمایش آبی معمولا شامل شبکه ای از لوله های حلقوی و تعدادی رادیاتور است که آب […]