تیر ۲۵, ۱۳۹۴
boiler-deposit-formation

کنترل تشکیل رسوب در دیگ بخار -بخش دوم

بحث قبلی کنترل تشکیل رسوب در دیگ بخار-بخش اول محدود به مواد شیمیایی نظیر کربنات ها، فسفات ها و کلنت ها با فعل و انفعالات استویکیومتری […]