تیر ۲۵, ۱۳۹۴
کنترل تشکیل رسوب در دیگ بخار

کنترل تشکیل رسوب در دیگ بخار -بخش دوم

بحث قبلی کنترل تشکیل رسوب در دیگ بخار-بخش اول محدود به مواد شیمیایی نظیر کربنات‌ها، فسفات ها و کلنت ها با فعل و انفعالات استویکیومتری با […]