مرداد ۳۱, ۱۳۸۸
محصولات احتراق

شیمی احتراق دیگ بخار – قسمت چهارم – محصولات احتراق

بیان خلاصه معادله ها و تجزیه محصولات احتراق ، جدول خلاصه معادله ها و تجزیه محصولات احتراق، جدول محصولات احتراق گاز طبیعی بر اساس مرطوب و […]
مرداد ۳۱, ۱۳۸۸
محاسبات احتراق

شیمی احتراق دیگ بخار – قسمت سوم – محاسبات احتراق

محاسبات احتراق براساس معادله های ساده واکنش شیمیایی اجزاء قابل احتراق سوخت با اکسیژن قرار گرفته است. واکنشهای شیمیایی مواد گازی براساس حجمی مطابق فرمولهای اراپه […]
مرداد ۳۱, ۱۳۸۸
تركیب شیمیایی سوخت ها در دیگ بخار

شیمی احتراق دیگ بخار – قسمت دوم – ترکیب شیمیایی سوخت ها

اجزاء قابل احتراق موجود در کلیه سوخت های فسیلی زغال، نفت و گاز طبیعی عبارت از کربن، هیدروژن و در بعضی موارد گوگرد ترکیب شیمیایی سوخت […]