آذر ۱۲, ۱۳۸۹
ضربه چکش

ضربه قوچ آب در سیستم بخار – بخش دوم

در اسناد ومدارک جمع آوری شده توسط کارشناسان ، سهم ضربه چکش در خرابی زودرس وعملکرد نامطلوب سیستم های بخار در موتورخانه های تازه تاسیس ، […]