آذر ۱۲, ۱۳۸۹
فیلتر کیسه ای

فیلتراسیون گازها – فیلترهای کیسه ای

فیلتر کیسه ای لوله ای و کیسه ای (پاکتی) همانطوری که از نامشان پیداست ، پارچه آنها به شکل کیسه استوانه ای یا بیضی شکل بوده […]