آذر ۱۲, ۱۳۸۹
مقاله مجله صنعت تاسيسات

فیلتراسیون گازها -قسمت چهارم

پیش فیلترها در مورد پیش فیلترها ، انتخاب نوع معمولا بین فیلترهای تخت ، کیسه ای و رول فیلترهای خودکار(شکل۱) خواهد بود.دوفیلتر اول نیاز به هزینه […]