دی ۴, ۱۳۸۹
فیلتر شنی استخر

تجهیزات تصفیه آب استخر

صافی های تصفیه به منظور جداکردن آلودگی ها و ذرات از آب استخر، مورد استفاده قرار می گیرند و در سه نوع می باشند: فیلتر شنی […]