دی ۴, ۱۳۸۹
رفع آلودگی ميكروبيولوژی استخر – قسمت اول

رفع آلودگی میکروبیولوژی استخر – قسمت اول

روش های رفع آلودگی میکروبیولوژی استخر کلر زنی ازن زنی اشعه ماورای بنفش(uv) در ادامه به تشریح و مقایسه این سه روش می پردازیم. از بین […]