تیر ۱۷, ۱۳۹۲
بررسی کندانس در خطوط انتقال دیگ بخار

بررسی کندانس (چگالش) در خطوط انتقال دیگ بخار

معنی کندانس چیست؟ به طور کلی به مفهوم مایع شدن است که در آن تبدیل فاز گازی به فاز مایع رخ می‌دهد. بخار بعد ازاینکه انرژی […]