اردیبهشت ۲۷, ۱۳۸۹
مبدل حرارتی صفحه ای صنعتی

مبدل حرارتی صفحه ای صنعتی

مختصری در خصوص مبدل حرارتی صفحه ای صنعتی : مبدل حرارتی صفحه ­ای، نوعی از مبدل حرارتی است که عموما از تعداد زیادی صفحات چیندار از […]