اسفند ۱۹, ۱۳۸۸
انواع مبدل حرارتی

دسته بندی مبدل حرارتی -قسمت دوم

مبدل های صفحه ای باعث جدا شدن جریان های سیال توسط صفحات مسطح که به صورت صاف یا موج دارند می شود. این مبدل ها برای […]