تیر ۲۲, ۱۳۹۳
پیشگیری از رسوب دیگ بخار

روش های پیشگیری از رسوب دیگ بخار و بویلرها (قسمت سوم)

فصل سوم : تشریح اجزای دیگ های بخار ۳-۱- مدارهای عملکرد دیگ های بخار : یک دیگ بخار دارای چهار مدار زیر است : مدار آب […]