فروردین ۱۶, ۱۳۸۸
مخازن کوئل دار با کوئل مسی

مخازن کوئل دار با کوئل مسی

برای تامین آب گرم مصرفی در سیستم گرمایش مرکزی ، آب شهر وارد منبع و مخازن کوئل دار می شود و سپس برای مصرف در سرویس ها […]