اسفند ۲۱, ۱۳۸۷
ابعاد ديگ آبگرم MHW1

ابعاد دیگ آبگرم -آبداغ MHW1

بویلر آبگرم ظرفیت بالا در شرکت دما بخار مشهد، دیگ آبگرم و آبداغ در سه ظرفیت بالا، متوسط و پایین طراحی و تولید می گردد. در […]