آذر ۱۵, ۱۳۹۲

نکات مهم در آزمون فشار آب ( تست هیدرواستاتیک ) برای دیگ بخار و مخازن

موضوع : نکات مهم در آزمون آب برای دیگ بخار و مخازن

 

برای انجام آزمون استاندارد فشار آب برای هر مخزن و دیگ بخار نکات مهم ذیل را باید بکار بست :