آذر ۱۲, ۱۳۸۹

چگونه هزینه بخار را محاسبه کنیم-بخش دوم

الف ) گام اول براورد هزینه تولید بخار از دیگ یا دیگ های بخار می باشد که دارای چندین مولفه است: سوخت(cf) تامین آب خام(cw) فراهم […]