اردیبهشت ۲۷, ۱۳۹۴
پمپ سانتریفوژ

پمپ سانتریفوژ

در پمپ سانتریفوژ مایع به مرکز پمپ و پای پره‌ها وارد شده و اثر نیروی گریز از مرکز که ناشی از گردش سریع پمپ می‌باشد، انرژی […]