آذر ۱۲, ۱۳۸۹
كاهش تلفات گرمايی

گرمای گم شده و کاهش تلفات گرمایی-بخش دوم

روند کاهش تلفات گرمایی ساختمان طی ۶۰ سال اخیر – بخش دوم موضوع دیگر متاسفانه رواج روشهای محاسبه سرانگشتی وسریع در بین مردم وحتی برخی متخصصین […]