اسفند ۲۰, ۱۳۹۲
دیگ بخار لوله دودی

بررسی انتقال گرما در بویلر و دیگ بخار لوله دودی

در بویلر و دیگ بخار لوله دودی ، شکل و ساختمان دیگ ، تحت تاثیر قوانین حاکم بر انتفال گرما قرار دارد به گونه ای که […]